Saltar apartados

Cursos transversales on-line 2020-21

CURSOS TRANSVERSALES ON-LINE GRATUITOS DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 2020-21

La Facultad de Educación oferta para el curso 2020-21 seis cursos transversales gratuitos on-line (moodle) con la intención de reforzar algunos aspectos que serán fundamentales para la formación de los y las futuros/as maestros/as.

Estos cursos están dirigidos principalmente al alumnado de primer año que inician sus estudios en la Facultad.

Te puedes matricular en los cursos desde el 15 de diciembre de 2020 al 29 de enero de 2021, a través de este FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Estos cursos gratuitos no son convalidables por créditos.

Encontrarás más información pinchando en el díptico de infomación.

 APRENDE MÁS, APRENDE MEJOR: CURSO DE ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE ESTUDIOS

¿Buscas una fórmula mágica para mejorar tus resultados en los exámenes y superar el curso sin dificultades? En realidad, no es cuestión de magia, sino de saber cuáles son las claves. Por ello, el curso “Aprende más, aprende mejor” te ofrece un abanico amplio de estrategias, técnicas y recursos que te ayudarán a gestionar más eficazmente el tiempo de estudio y a disfrutar del aprendizaje.

Tendrás la oportunidad de conocer cuál es tu estilo de aprendizaje, cuáles son los principales elementos distractores del estudio o cómo evitar el estrés ante las pruebas de evaluación. Descubrirás y perfeccionarás algunas técnicas de estudio que te ayudarán a preparar los exámenes de las diferentes asignaturas. Además, trabajaremos las principales técnicas de concentración y relajación, así como las estrategias más eficaces para sacar partido a tus apuntes.

Este curso es ideal si estás en 1º de Grado, pero si ya estás en cursos posteriores también te puede resultar muy útil. ¡Te esperamos!

Profesorado: M. José Hernández y M. Encarnación Urrea

Duración: 20 horas online.

Lengua vehicular: castellano

Fechas: 8 de febrero- 18 de marzo

 DESPERTA LA LLENGUA! VALENCIÀ

Fa poc que has començat a aprendre valencià? Creus que t’aniria bé repassar la gramàtica i el vocabulari bàsics o practicar l’expressió oral i escrita? Has de recuperar alguna assignatura de català en la convocatòria extraordinària? El curs Desperta la llengua! (Valencià B1) et permetrà desenvolupar la competència comunicativa elemental —la competència necessària per a parlar i escriure en la vida quotidiana—. A més, t’ajudarà a superar amb èxit les assignatures de llengua que depenen del Departament de Filologia Catalana (Llengua Catalana I i II per a l’Educació Infantil i Primària). En les 20 hores que dura el curs aprendràs a redactar un correu electrònic de manera correcta i adequada, ampliaràs el bagatge lèxic, produiràs un discurs oral semiespontani i assistiràs almenys a una sessió de conversa per videoconferència. T’hi apuntes?

Professorat: Josep V. García

Durada: 20 hores online.

Llengua vehicular: valencià

Dates: 19 de març-30 d’abril

 LIVE THE LANGUAGE! ENGLISH

Live the Language! English course is specially designed to meet the needs of students of the first year of the Bachelor's Degree in Primary Education who are taking the compulsory subject “English Language Teaching in Primary Education“ in order to give them support and facilitate the understanding of this subject.

This course is also aimed to encourage students to improve their English knowledge through the revision of relevant English contents and the practice of the four language skills. It covers in an e-learning format many grammar and vocabulary exercises as well as listening, reading and writing skills up to CERF level B1.

Live the language! is an English course that includes 18 Moodle hours and a virtual speaking session which aims to improve students’ oral skills.The course is divided into 5 units. In each unit students will find different activities related to different topics and cultural issues, designed to practice grammar, vocabulary, listening and reading in a funny way.

Be ready to break the language barriers and Live the Language!

Teacher: Copelia Mateo

Number of hours: 20 hours online

Language: English

Dates: 8 de febrer- 18 de març

 HABILITATS COMUNICATIVES

Com portes això de construir un bon discurs? Et fa por la pàgina en blanc? No saps ben bé com començar? Et fan por les exposicions orals? En el curs d'Habilitats Comunicatives aprendràs tècniques per a buscar idees, crear, estructurar i revisar els discursos orals i escrits.

Es tracta d'un taller en línia fonamentalment pràctic amb el qual analitzaràs models de discursos, aplicaràs diverses estratègies per a identificar i superar les teues dificultats a l'hora d'expressar-te i acabaràs construint textos atractius i adequats als contextos comunicatius. T'ajudarem a triar les paraules, a ordenar les frases, a ajustar el registre, a personalitzar el discurs amb estil propi, a presentar-lo formalment i a trobar els recursos per a comprovar que el teus textos funcionen.

Aquest curs va dirigit, principalment, a l’alumnat de 1r dels Graus de Mestre en Educació Infantil i Mestre en Educació Primària que necessite millorar la seua forma d’expressar-se, però l’alumnat d’altres cursos també el pot cursar. Millorar la producció de textos orals i escrits serà profitós per a totes les assignatures del grau que estigues cursant.

Professorat: Irene Mira-Navarro

Durada: 20 hores online

Llengua vehicular: valencià

Dates: 8 febrer-18 de març

COEDUCACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN

Este curso te interesa si: 1) Quieres conocer cómo se introduce la perspectiva de género en educación; 2) Quieres comprender por qué si niños y niñas, hombres y mujeres somos iguales, en nuestra sociedad encontramos desigualdades por género; 3) Qué nos pide el Plan Director de Coeducación Valenciano; 4) Las estrategias básicas de la educación en igualdad de género. Te será de utilidad para todas las asignaturas del Grado, pero especialmente con las más estrechamente ligadas a la práctica en el aula, ya que te permitirá identificar la pertinencia de género en el proceso de enseñanza aprendizaje, e incluir por tanto las competencias transversales relacionadas con la igualdad y la no discriminación.

Repasaremos una breve historia de la coeducación y la normativa relacionada, aprenderemos un poco a repensar las escuelas con las “gafas moradas”, y abriremos los caminos hacia recursos, materiales y herramientas para educar en igualdad de oportunidades a nuestro alumnado, como vía para seguir erradicando las desigualdades de género.

Profesorado: Rocío Diez

Duración: 20 horas online

Lengua vehicular: castellano

Fechas: 19 de marzo-30 de abril

 ESTRATÈGIES DE MOTIVACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN L'AULA

Amunt la motivació escolar! A baix els conflictes escolars!
Aconseguir un bon clima d’aula és un desig compartit per qualsevol docent. Això no obstant, existeixen factors com la desmotivació acadèmica i els conflictes escolars que dificulten la consecució d’aquesta finalitat i exigeixen docents preparats per a abordar aquesta realitat. I tu, hi estàs preparat? Aquest curs està especialment dissenyat per a l’alumnat de 1r curs de la Facultat d’Educació i pretén oferir als estudiants una sèrie de coneixements, tècniques i estratègies que contribuïsquen a dissenyar i regular entorns harmònics d’aprenentatge. Per a això, aprendràs a incrementar la motivació escolar dels teus estudiants i prevenir l’aparició de conflictes en l’aula, entre moltes altres coses que podràs posar en pràctica. No perdes l’oportunitat de formar-te i contribueix a crear un aula motivada en la qual els conflictes només siguen experiències d’aprenentatge.

Professorat: Carolina Gonzálvez, María Vicent i Ricardo Sanmartín

Durada: 20 hores online

Llengua vehicular: valencià

Dates:19 de març-30 d’abril

Facultad de Educación


Universidad de Alicante
Calle Aeroplano, s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Twitter: https://twitter.com/Educ_UA

Para más información: informacio@ua.es, y para temas relacionados con este servidor Web: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464