Saltar apartados

Permanència i continuació en els estudis de grau

Amb data 17 de maig de 2017 el Consell Social va aprovar una Nova Normativa de Permanència i Continuació d'Estudis de Grau que ve a substituir a l'anterior (de 3 de juliol de 2013) i que va entrar en vigor el 19 de maig de 2017.

L'objectiu d'aquesta norma és facilitar l'aprofitament dels estudis per part de l'alumnat i, en conseqüència, la millora del rendiment acadèmic.

TIPUS DE MATRÍCULA:

Pots optar a tres tipus de matrícula en funció del nombre de crèdits matriculats:

 • A temps complet : almenys 48 crèdits.
 • A temps parcial : de 24 a 47 crèdits.
 • Matrícula reduïda en atenció a la discapacitat: de 6 a 23 crèdits. A més de presentar el certificat de discapacitat, has de comptar amb un informe favorable del Centre de Suport a l'Estudiant de la UA que vincule discapacitat amb rendiment acadèmic.
PER A LA TEUA MATRÍCULA HAS DE TENIR EN COMPTE QUE:
 • No podràs matricular-te d'assignatures noves mentre no ho faces de totes les assignatures bàsiques no superades incloses en cursos anteriors.

 • Podràs matricular-te 3 vegades per assignatura, més una 4ª, que s'atorgarà automàticament, sempre que el teu rendiment acadèmic en els cursos anteriors siga, almenys el 50%. Per al càlcul del rendiment es tindrà en compte el nombre de crèdits superats respecte als crèdits de les assignatures matriculades. A aquests efectes, els crèdits de les assignatures matriculades computaran només una vegada i no computaran els crèdits incorporats mitjançant el reconeixement de crèdits.
  Només l'alumnat que li resten com a màxim 60 crèdits per a finalitzar, podrà sol·licitar a la Rectora o al Rector una 5ª matrícula.

 • Si no superes l'assignatura, en qualsevol de les dues situacions anteriors, hauràs d'abandonar la titulació en aquesta universitat. Només podràs tornar a la titulació si, mitjançant una sol·licitud de reconeixement de crèdits, et siga reconeguda l'assignatura o assignatures que van provocar l'abandó.

 • Per a matricular-te del TFG és necessari haver superat un mínim de 168 crèdits per als Graus.
PER A CONTINUAR AMB ELS TEUS ESTUDIS:

Si eres estudiant de nou ingrés hauràs de superar almenys 30 crèdits en dos cursos acadèmics. En el cas de matrícula reduïda en atenció a la discapacitat, hauràs de superar almenys 12 crèdits en dos cursos. Quan no abastos aquests mínims el teu expedient quedarà bloquejat.

Podràs sol·licitar que se't permeta continuar en el mateix estudi a través del contacta amb nosaltres de la Facultat, indicant les causes del baix rendiment.

 • Si s'accepta la sol·licitud, es recomanarà que continues els estudis amb matrícula parcial (de 24 a 47 crèdits).
 • Si es denega la sol·licitud o no es presenta en termini, no podràs formalitzar matrícula en el mateix estudi fins que transcórreguen almenys dos cursos acadèmics.
Estudiants amb beca de mobilitat

Amb l'objectiu de facilitar la mobilitat nacional i internacional i atès que a l'alumnat que se li concedisca una plaça de mobilitat en un curs acadèmic està subjecte a la normativa pròpia a aquests efectes, no se li aplicarà la present normativa de permanència durant aquest curs acadèmic, amb l'excepció dels requeriments per a matricular el TFG, que sí seran exigibles.

Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carrer Aeroplà, s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Twitter: https://twitter.com/Educ_UA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464