Saltar apartados

Treball Final de Màster Investigació Educativa

Reglament TFM Facultat d'Educació (BOUA 31 gener 2014).

Recursos d'informació per a l'elaboració del TFM

Orientacions per a la realització del TFM

Declaració de responsabilitat i autoria

Rúbriques per a l'avaluació del TFM (orientacions d'avaluació)

El TFM no podrà ser avaluat si queden pendents d'avaluar altres assignatures del màster.

Elecció TFM

L'elecció de l'àrea de treball es realitzarà en els períodes establerts per la Facultat per a tal fi.

Tot el procés es realitzarà a través del Campus Virtual , aplicació UA Project .

Estructura

S'aconsella una extensió d'entre 25 a 35 pàgines.

Qualsevol document no elaborat per l'alumnat ha d'anar en annexos. Si no existeix una anàlisi que justifique la seua presència seran considerats innecessaris.

L'estructura recomanada per al TFM es troba en el document d'Orientacions per a la realització del TFM.

Contingut i Orientacions

El TFM és un treball original, autònom i personal l'elaboració del qual serà individual.

El TFM serà guiat per un tutor acadèmic assignat a cada estudiant pel departament corresponent.

Tota la informació sobre les orientacions per a la realització del TFM es troba en el document Orientacions per a la realització del TFM

La memòria del TFM haurà d'incloure la Declaració de responsabilitat i autoria

Recursos d'informació per a l'elaboració del TFM.

Sistema d'avaluació

El TFM es defensarà de forma pública davant un tribunal compost per 3 membres, que seran els responsables de realitzar la seua avaluació.

La presentació tindrà una durada d'aproximadament 10 minuts, podent-se establir un torn posterior d'observacions i preguntes per part dels membres del tribunal.

Es recomana l'ús de mitjans audiovisuals, com per exemple power point o prezi.

Els membres del tribunal qualificaran el TFM atenent als criteris d'avaluació contemplats en la següent rúbrica. Aquests criteris estan agrupats en tres grans blocs: aspectes formals i gramaticals (20%), continguts (60%) i defensa oral (20%).

Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Calle Aeroplano, s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Twitter: https://twitter.com/Educ_UA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464