Saltar apartados

Accés

Requisits per a l'accés al Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

  • Estar en possessió d'un Títol Universitari Español o un altre expedit per una Institució d'Educació Superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que faculten en el país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments del Màster, i per tant per a la docència en l'Ensenyament Secundari Obligatori, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes.

Així mateix, haurà d'acreditar-se el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, d'acord amb la Recomanació N.º R (98)6 del Comitè de Ministres d'Estats Membres de 17 d'octubre de 2000.

  • Estar possessió d'un títol universitari oficial expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior, sempre que faculte en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de Màster.
  • Estar en possessió d'un títol universitari no homologat obtingut en Universitat o Centre d'Ensenyament Superior de països aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat de l'homologació prèvia dels seus títols. A aquests efectes, la Comissió d'Estudis de Postgrau aprovarà el procediment que garantisca la comprovació que aquests títols acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés als ensenyaments de Màster. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estiga en possessió la persona interessada, ni el seu reconeixement.

El Centre de Formació Continua de la Universitat d'Alacant serà l'òrgan encarregat de determinar què titulacions de l'Espai Europeu d'Educació Superior permeten l'accés als ensenyaments del Màster, i per tant per a la docència en l'Ensenyament Secundari Obligatori, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. 

 

Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carrer Aeroplà, s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Twitter: https://twitter.com/Educ_UA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464