Saltar apartados

Cicles formatius (Cos Professorat Tècnic Formació Professional)

Observacions: No tindran accés al màster els qui no estiguen en possessió de titulació universitària o equivalent.

Especialitats docents: L'alumnat que opte per aquesta especialitat del Màster realitzarà les pràctiques en l'especialitat docent concorde a la seua titulació o en una afí si no s'oferira una especialitat concreta o no hi haguera oferta suficient.

Tinga's en compte que és la Conselleria d'Educació la que remitent a la Universitat l'oferta de places per a realitzar les pràctiques, prèvia sol·licitud del centre de pràctiques corresponent, per tant és possible que no estiguen oferides totes les especialitats docents.

Especialitat docent
Titulacions que donen accés

 

 

 

Cuina i Pastisseria

 • Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels aliments
 •  Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica

 

 

 

Equips Electrònics

 • Llicenciat en Física
 • Llicenciat en Radioelectrónica Naval
 • Enginyer Aeronàutic
 • Enginyer donen Automàtica i Electrònica Industrial
 • Enginyer Industrial
 • Enginyer de Mines
 • Enginyer Naval i Oceànic
 • Enginyer de Telecomunicació
 • Diplomat en Radioelectrónica Naval
 • Enginyer Tècnic Aeronàutic
 • Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes
 • Enginyer Industrial: especialitats en Electricitat o Electrònica Industrial
 • Enginyer de Telecomunicació, en totes les seues especialitats.

 

 

 

 

 

Estètica

 • Llicenciat en Farmàcia
 • Llicenciat en Medicina
 • Llicenciat en Biologia
 • Llicenciat en Bioquímica
 • Llicenciat en Química
 • Diplomat en Fisioteràpia
 • Diplomat en Infermeria
 • Diplomat en Podologia

 

 

 

 

 

Fabricació i Instal·lació de Fusteria i Moble

 • Enginyer Industrial
 • Enginyer de Montes
 • Enginyer de Materials
 • Enginyer Tècnic  en Disseny Industrial
 • Enginyer Tècnic Industrial, especialitat Mecànica
 • Enginyer Tècnic Forestal, en totes les seues especialitats

 

 

 

 

 

 

 

 

Instal·lació i Manteniment d'Equips Tèrmics i de Fluids

 • Arquitecte
 • Enginyer Industrial
 • Enginyer Aeronàutic
 • Enginyer Naval i Oceànic
 • Enginyer Agrònom
 • Enginyer de Mines
 • Enginyer de Montes
 • Llicenciat en Màquines Navals
 • Diplomat en Màquines Navals
 • Arquitecte Tècnic
 • Enginyer Tècnic Industrial
 • Enginyer Tècnic Aeronàutic
 • Enginyer Tècnic Forestal, especialitat Indústries Forestals
 • Enginyer Tècnic Naval, especialitat en Propulsió i Serveis de Buc
 • Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries, especialitat en Mecanització i Construccions Rurals
 • Enginyer Tècnic de Mines

 

 

 

 

 

 

 

 

Instal·lacions electrotècniques

 • Llicenciat en Física
 • Llicenciat en Radioelectrónica Naval
 • Enginyer Aeronàutic
 • Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial
 • Enginyer en Electrònica
 • Enginyer Industrial
 • Enginyer de Mines
 • Enginyer Naval i Oceànic
 • Enginyer de Telecomunicació
 • Diplomat en Radioelectrónica Naval
 • Enginyer Tècnic Aeronàutic, Especialitat en Aeronavegación.
 • Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes
 • Enginyer Tècnic Industrial , especialitat Electricitat o Electrònica Industrial
 • Enginyer Tècnic de Telecomunicació

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratori

 • Llicenciat en Química
 • Llicenciat en Bioquímica
 • Llicenciat en Farmàcia
 • Llicenciat en Ciències i Tecnologies dels Aliments
 • Llicenciat en Ciències Ambientals
 • Enginyer Químic
 • Enginyer Tècnic Industrial, especialitat Química Industrial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manteniment de vehicles

 • Enginyer Industrial
 • Enginyer Aeronàutic
 • Enginyer Naval i Oceànic
 • Enginyer Agrònom
 • Enginyer de Mines
 • Enginyer de Montes
 • Llicenciat en Màquines Navals
 • Diplomat en Màquines Navals
 • Enginyer Tècnic Industrial, especialitat Mecànica
 • Enginyer Tècnic Aeronàutic
 • Enginyer Tècnic Naval, especialitat  Propulsió i Serveis de Buc
 • Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Mecanització i Construccions Rurals
 • Enginyer Tècnic de Mines, especialitat en Instal·lacions Electromecàniques Mineres

Patronatge i Confecció

 • Enginyer Tècnic Industrial, especialitat Tèxtil

 

 

Perruquería

 • Diplomat en Fisioteràpia
 • Diplomat en Infermeria
 • Diplomat en Podologia

 

 

 

 

 

 

 

 

Procediments de Diagnòstic Clínic i Ortoprotésico

 • Llicenciat en Medicina
 • Llicenciat en Farmàcia
 • Llicenciat en Biologia
 • Llicenciat en Bioquímica
 • Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels aliments
 • Llicenciat en Ciències Ambientals
 • Llicenciat en Odontologia
 • Llicenciat en Química
 • Llicenciat en Veterinària
 • Diplomat en Infermeria
 • Diplomat en Fisioteràpia
 • Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica
 • Diplomat en Òptica i Optometria

 

 

 

 

 

Procediments Sanitaris i Assistencials

 • Llicenciat en Medicina
 • Llicenciat en Farmàcia
 • Llicenciat en Biologia
 • Llicenciat en Bioquímica
 • Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels aliments
 • Llicenciat en Odontologia
 • Llicenciat en Veterinària
 • Diplomat en Infermeria

 

 

 

 

 

 

 

Processos Comercials

 • Llicenciat en ADE
 • Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres
 • Llicenciat en Economia
 • Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat
 • Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques
 • Enginyer en Informàtica
 • Diplomat en Biblioteconomia i Documentació
 • Diplomat en Ciències Empresarials
 • Diplomat en Gestió i Administració Pública
 • Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió
 • Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes

 

 

 

 

 

 

 

 

Processos de Gestió Administrativa

 • Llicenciat en ADE
 • Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres
 • Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració.
 • Llicenciat en Economia
 • Llicenciat en Dret
 • Enginyer en Informàtica
 • Diplomat en Biblioteconomia i Documentació
 • Diplomat en Ciències Empresarials
 • Diplomat en Gestió i Administració Pública
 • Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió
 • Enginyer en Informàtica de Sistemes

 

 

 

 

 

 

 

 

Producció d'Arts Gràfiques

 • Llicenciat en Comunicació Audiovisual
 • Llicenciat en Periodisme
 • Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques
 • Llicenciat en Química
 • Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial
 • Enginyer Tècnic en Disseny Industrial
 • Enginyer Tècnic Forestal, especialitat en Indústries Forestals

 

 

 

 

 

Serveis a la Comunitat

 • Llicenciat en Pedagogia
 • Llicenciat en Psicologia
 • Llicenciat en Sociologia
 • Llicenciat en Psicopedagogia
 • Diplomat en Educació Social
 • Diplomat en Treball Social
 • Maestro, en totes les seues especialitats

 

 

 

 

 

 

Sistemes i Aplicacions Informàtiques

 • Llicenciat en Matemàtiques
 • Llicenciat en Física
 • Enginyer en Informàtica
 • Enginyer de Telecomunicació
 • Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial
 • Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió
 • Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes
 • Enginyer Tècnic de Telecomunicació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soldadura

 • Enginyer Industrial
 • Enginyer Naval i Oceànic
 • Llicenciat en Màquines Navals
 • Diplomat en Màquines Navals
 • Enginyer Tècnic Aeronàutic
 • Enginyer Tècnic Industrial, especialitat Mecànica
 • Enginyer Tècnic en Disseny Industrial
 • Enginyer Tècnic Naval, especialitat Estructures Marines
 • Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, especialitat en Construccions Civils
 • Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat Mecanització i Construccions Rurals

 

 

 

 

Tècniques i Procediments d'Imatge i So

 • Llicenciat en Comunicació Audiovisual
 • Llicenciat en Periodisme
 • Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques
 • Enginyer de Telecomunicació
 • Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en So i Imatge

Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carrer Aeroplà, s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Twitter: https://twitter.com/Educ_UA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464