Saltar apartados

Especialitats del Màster i titulacions que donen accés a cadascuna d'elles

Codi

Especialitat

Titulacions que donen accés

 

1

 

Biologia i Geologia

 • Llicenciat en Ciències (ciències naturals, biologia o geologia)
 • Llicenciat en Biologia
 • Llicenciat en Geologia
 • Llicenciat en Ciències del Mar
 • Llicenciat en Bioquímica
 • Llicenciat en Farmàcia
 • Llicenciat en Medicina
 • Llicenciat en Veterinària
 • Llicenciat en Ciències Ambientals
 • Enginyer Agrònom
 • Enginyer Forestal
 • Enginyer de Mines
 • Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Llicenciat en Biotecnologia
 • Enginyer Geòleg
 • Titulació de Grau que substituïsca a aquests estudis

2

Cicles formatius (Professorat d'Educació Secundària)

Titulacions que donen accés

3

Cicles formatius (Cos Professorat Tècnic Formació Professional)

Titulacions que donen accés

 

4

 

Construccions civils, Edificació i Dibuix

 • Arquitecte
 • Enginyer (Totes les seues especialitats)
 • Llicenciat en Belles arts
 • Llicenciat en Història de l'Art

De conformitat amb l'establit en el RD 276/2007, de 23 de febrer, les titulacions a baix indicades són equivalents a l'efecte de docència per a l'especialitat de Construccions Civils i Edificació, per`no per a Dibuix.

Per tant l'alumnat d'aquestes titulacions no podran realitzar les pràctiques en Dibuix.

 • Arquitecte Tècnic
 • Enginyer Tècnic Industrial en totes les seues especialitats
 • Enginyer Tècnic en Obres Públiques en totes les seues especialitats
 • Enginyer Tècnic en Topografia
 • Titulació de Grau que substituïsca a aquests estudis

 

5

 

Economia

 • Llicenciat en Economia
 • Llicenciat en Ciències Polítiques i Econòmiques (economia)
 • Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials
 • Llicenciat en Administració i direcció d'empreses
 • Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres
 • Llicenciat en Recerca i Tècniques de Mercat
 • Llicenciat en Ciències Empresarials
 • Llicenciat en Ciències del Treball
 • Titulació de Grau que substituïsca a aquests estudis

 

6

 

Educació física

 • Llicenciat en Educació Física
 • Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
 • Títol Superior en Dansa
 • Llicenciat en Medicina
 • Titulació de Grau que substituïsca a aquests estudis

 

7

 

Física i Química

 • Llicenciat en Ciències Físiques
 • Llicenciat en Química
 • Llicenciat en Bioquímica
 • Llicenciat en Biologia
 • Llicenciat en Farmàcia
 • Llicenciat en Biotecnologia
 • Enginyer Aeronàutic
 • Enginyer Industrial
 • Enginyer de Telecomunicacions
 • Enginyer de Camins, Canales i Ports
 • Enginyer Químic
 • Enginyer Naval i Oceànic
 • Enginyer Forestal
 • Titulació de Grau que substituïsca a aquests estudis

 

8

 

Formació i Orientació Laboral

 • Llicenciat en Ciències del Treball
 • Llicenciat en Dret
 • Llicenciat en Criminologia
 • Llicenciat en Ciències Actuàries i Financeres
 • Llicenciat en Economia
 • Llicenciat en Recerca i Tècniques de Mercat
 • Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració
 • Enginyer en Organització Industrial

De conformitat amb l'establit en el RD 276/2007, de 23 de febrer, són equivalents a l'efecte de docència:

 • Diplomat en Ciències Empresarials
 • Diplomat en Relacions Laborals
 • Diplomat en Treball Social
 • Diplomat en Educació Social
 • Diplomat en Gestió i Administració Pública
 • Titulació de Grau que substituïsca a aquests estudis

 

9

 

Geografia i Història

 • Llicenciat en Filosofia i Lletres (geografia i història)
 • Llicenciat en Geografia
 • Llicenciat en Història
 • Llicenciat en Història de l'Art
 • Llicenciat en Ciències Polítiques
 • Llicenciat en Sociologia
 • Llicenciat en Humanitats
 • Titulació de Grau que substituïsca a aquests estudis

 

10

 

Informàtica

 • Enginyer en Informàtica
 • Enginyer en Telecomunicació
 • Llicenciat en Matemàtiques
 • Llicenciat en Física

 

De conformitat amb l'establit en el RD 276/2007, de 23 de febrer, són equivalents a l'efecte de docència:

 • Diplomat en Estadística
 • Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió
 • Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes
 • Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica
 • Titulació de Grau que substituïsca a aquests estudis

 

11

 

Francès

 • Llicenciat en Filologia Francesa
 • Llicenciat en Traducció i Interpretació
 • Titulació de Grau que substituïsca a aquests estudis

 

12

 

Anglès

 • Llicenciat en Filologia Anglesa
 • Llicenciat en Traducció i Interpretació (anglès)
 • Titulació de Grau que substituïsca a aquests estudis

 

13

 

Llengua catalana (valencià) i la seua

literatura

 

 • Llicenciat en Filosofia i Lletres (filologia catalana)
 • Llicenciat en Filologia Catalana
 • Llicenciat en Filologia Valenciana
 • Llicenciat en Lingüística (filologia catalana)
 • Titulació de Grau que substituïsca a aquests estudis

 

14

 

Llengua i literatura espanyola

 • Llicenciat en Filosofia i Lletres (filologia)
 • Llicenciat en Filologia Hispànica
 • Llicenciat en Filologia Romànica
 • Llicenciat en Lingüística
 • Llicenciat en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
 • Llicenciat en Periodisme
 • Títol Superior d'Art Dramàtic
 • Titulació de Grau que substituïsca a aquests estudis

 

15

 

Matemàtiques

 • Llicenciat en Matemàtiques
 • Llicenciat en Física
 • Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres
 • Llicenciat en Administració i direcció d'empreses
 • Llicenciat en Economia
 • Llicenciat en Ciències i Tècniques Estadístiques
 • Llicenciat en Ciències Empresarials
 • Enginyer Superior (totes les especialitats)
 • Titulació de Grau que substituïsca a aquests estudis

 

16

 

Música

 • Títol de Professor Superior de Conservatori en alguna de les especialitats establides en el Reial decret 2618/1966, de 10 de setembre (BOE de 24-10-1966)
 • Totes les titulacions declarades equivalents al Títol Superior de Música segons el Reial decret 1542/1994, de 8 de juliol (BOE de 9-8-1994).
 • Títol Superior de Dansa
 • Llicenciat en Història i Ciències de la Música
 • Títol Superior d'Art Dramàtic
 • Titulació de Grau que substituïsca a aquests estudis

 

17

 

Orientació Educativa

 • Llicenciat en Psicopedagogia
 • Llicenciat en Pedagogia
 • Llicenciat en Psicologia
 • Grau en Mestre
 • Titulació de Grau que substituïsca a aquests estudis

 

18

 

Processos sanitaris

 • Llicenciat en Medicina
 • Llicenciat en Farmàcia
 • Llicenciat en Odontologia
 • Llicenciat en Veterinària
 • Llicenciat en Biologia
 • Llicenciat en Biotecnologia
 • Llicenciat en Bioquímica
De conformitat amb l'establit en el RD 276/2007, de 23 de febrer, són equivalents a l'efecte de docència:
 • Diplomat en Infermeria
 • Titulació de Grau que substituïsca a aquests estudis

 

19

 

Tecnologia

 • Llicenciat en Ciència Físiques
 • Llicenciat en Química
 • Llicenciat en Ciències del Mar
 • Llicenciat en Farmàcia
 • Enginyer (en totes les seues especialitats)
 • Arquitecte

 

De conformitat amb l'establit en el RD 276/2007, de 23 de febrer, són equivalents a l'efecte de docència:

 • Enginyer Tècnic
 • Arquitecte Tècnic
 • Diplomat en Màquines Navals
 • Diplomat en Navegació Marítima
 • Diplomat en Ràdio-electrònica Naval
 • Diplomat en Òptica
 • Titulació de Grau que substituïsca a aquests estudis

Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carrer Aeroplà, s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Twitter: https://twitter.com/Educ_UA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464