Saltar apartados

TITULACIONS CICLES FORMATIUS (PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA)

 

ESPECIALITATS  DOCENTS

TITULACIONS

Administració d'empreses.

 • Llicenciat en ADE
 • Llicenciat en Ciències Polítiques
 • Llicenciat en Ciències Econòmiques
 • Llicenciat en Ciències Empresarials
 • Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres
 • Llicenciat en Dret
De conformitat amb l'establit en el RD 276/2007, de 23 de febrer, són equivalents a l'efecte de docència:
 • Diplomat en Ciències Empresarials.
 • Diplomat en Gestió i Administració Pública.

Anàlisi i Química Industrial.

 • Llicenciat en Química
 • Llicenciat en Bioquímica
 • Llicenciat en Biologia
 • Llicenciat en Farmàcia
 • Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Llicenciat en Ciències Ambientals
 • Enginyer Químic
 De conformitat amb l'establit en el RD 276/2007, de 23 de febrer, són equivalents a l'efecte de docència:
 • Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial.
 • Enginyer Tècnic Forestal, especialitat en Indústries Forestals.

Assessoria i processos d'imatge personal

 

 • Llicenciat en Farmàcia
 • Llicenciat en Medicina
 • Llicenciat en Biologia
 • Llicenciat en Química
 • Llicenciat en Bioquímica
 • Enginyer Químic
 • Enginyer Industrial
 • Enginyer Forestal
 • Enginyer en Ciències Ambientals
 • Enginyer Agrònom

Hostaleria i Turisme.

 • Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Llicenciat en ADE
 • Llicenciat en Ciències Polítiques
 • Llicenciat en Econòmiques
De conformitat amb l'establit en el RD 276/2007, de 23 de febrer, són equivalents a l'efecte de docència:
 • Diplomat en Turisme.

Intervenció Soci-comunitària.

 • Llicenciat en Pedagogia
 • Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació
 • Llicenciat en Psicopedagogia
 • Llicenciat en Sociologia
De conformitat amb l'establit en el RD 276/2007, de 23 de febrer, són equivalents a l'efecte de docència:
 • Maestro, en totes les seues especialitats
 • Diplomat en Educació Social
 • Diplomat en Treball Social

Navegació i Instal·lacions Marines.

 • Llicenciat en Màquines Navals
 • Llicenciat de la Marina Civil
 • Licendiado en Radioelectrónica Naval
 • Enginyer Naval
 • Enginyer Aeronàutic
 • Enginyer Agrònom
 • Enginyer de Camins, Canales i Ports
 • Enginyer en Geodèsia i Cartografia
 • Enginyer Iindustrial
 • Enginyer de Materials
 • Enginyer de Mines
 • Enginyer Forestal
 • Enginyer en Organització Industrial
De conformitat amb l'establit en el RD 276/2007, de 23 de febrer, són equivalents a l'efecte de docència:
 • Diplomat en Màquines Navals.
 • Diplomat en Navegació Marítima.
 • Diplomat en Radioelectrónica Naval.
 • Enginyer Tècnic Naval, en totes les seues especialitats.

Organització i Gestió Comercial.

 

 • Llicenciat en ADE
 • Llicenciat en Ciències Polítiques
 • Llicenciat en Ciències Econòmiques
 • Llicenciat en Ciències Empresarials
 • Llicenciat en Dret
 • Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat
 • Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques
 • Llicenciat en Ciències de la Informació (publicitat)
De conformitat amb l'establit en el RD 276/2007, de 23 de febrer, són equivalents a l'efecte de docència:
 • Diplomat en Ciències Empresarials.

Organització i Processos de Manteniment de Vehicles.

 • Llicenciat en Màquines Navals
 • Llicenciat de la Marina Civil
 • Enginyer Industrial
 • Enginyer Aeronàutic
 • Enginyer Naval
 • Enginyer Agrònom
 • Enginyer de Mines
 • Enginyer Forestal
De conformitat amb l'establit en el RD 276/2007, de 23 de febrer, són equivalents a l'efecte de docència:
 • Diplomat en Navegació Marítima
 • Diplomat en Radioelectrónica Naval
 • Diplomat en Màquines Navals
 • Enginyer Tècnic Aeronàutic, en totes les seues especialitats
 • Enginyer Tècnic Agrícola, en totes les seues especialitats
 • Enginyer Tècnic Forestal, en totes les seues especialitats
 • Enginyer Tècnic de Mines, en totes les seues especialitats
 • Enginyer Tècnic Naval, en totes les seues especialitats
 • Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, en totes les seues especialitats
 • Enginyer Tècnic Industrial, en totes les seues especialitats

Organització i Projectes de Fabricació Mecànica.

 • Llicenciat en Màquines Navals
 • Llicenciat en Marina Civil
 • Enginyer Aeronàutic
 • Enginyer Industrial
 • Enginyer de Mines
 • Enginyer de Materials
 • Enginyer Naval
 • Enginyer en Organització Industrial
De conformitat amb l'establit en el RD 276/2007, de 23 de febrer, són equivalents a l'efecte de docència:
 • Enginyer Tècnic Industrial, en totes les seues especialitats
 • Enginyer Tècnic de Mines, en totes les seues especialitats
 • Enginyer Tècnic en Disseny Industrial
 • Enginyer Tècnic Aeronàutic, especialitat en Aeronaus, especialitat en Equips i Materials Aeroespacials
 • Enginyer Tècnic Naval, en totes les seues especialitats
 • Enginyer Tècnic Agrícola:especialitat en Explotacions Agropecuàries; especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries; especialitat en Mecanització i Construccions Rurals
 • Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, especialitat en Construccions Civils
 • Diplomat en Màquines Navals

Organització i Projectes de Sistemes Energètics.

 • Llicenciat en Màquines Navals
 • Llicenciat en Marina Civil
 • Arquitecte
 • Enginyer Aeronàutic
 • Enginyer Naval
 • Enginyer de Mines
 • Enginyer Agrònom
 • Enginyer Industrial
 • Enginyer en Telecomunicació
De conformitat amb l'establit en el RD 276/2007, de 23 de febrer, són equivalents a l'efecte de docència:
 • Enginyer Tècnic Industrial, en totes les seues especialitats.
 • Enginyer Tècnic Aeronàutic, en totes les seues especialitats.
 • Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, en totes les seues especialitats.
 • Enginyer Tècnic de Telecomunicació, en totes les seues especialitats.
 • Enginyer Tècnic Naval, en totes les seues especialitats.
 • Enginyer Tècnic Agrícola, en totes les seues especialitats.
 • Enginyer Tècnic de Mines, en totes les seues especialitats.
 • Diplomat en Màquines Navals.

Processos de Producció Agrària.

 • Llicenciat en Biologia
 • Llicenciat en Geologia
 • Llicenciat en Química
 • Llicenciat en Veterinària
 • Llicenciat en Bioquímica
 • Llicenciat en Enologia
 • Llicenciat en Biotecnologia
 • Enginyer Agrònom
 • Enginyer Forestal
De conformitat amb l'establit en el RD 276/2007, de 23 de febrer, són equivalents a l'efecte de docència:
 • Enginyer Tècnic Agrícola, en totes les seues especialitats.
 • Enginyer Tècnic Forestal, en totes les seues especialitats.

Processos en la Indústria Alimentària.

 • Llicenciat en Biologia
 • Llicenciat en Química
 • Llicenciat en Farmàcia
 • Llicenciat en Bioquímica
 • Llicenciat en Ciències i Tècniques dels Aliments
 • Llicenciat en Ciències Ambientals
 • Llicenciat en Veterinària
 • Llicenciat en Biotecnologia
 • Llicenciat en Enologia
 • Enginyer Agrònom
 • Enginyer Químic
 • Enginyer Industrial
De conformitat amb l'establit en el RD 276/2007, de 23 de febrer, són equivalents a l'efecte de docència:
 • Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries.

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotésicos

 

 • Llicenciat en Medicina
 • Llicenciat en Odontologia
 • Llicenciat en Farmàcia
 • Llicenciat en Biologia
 • Llicenciat en Veterinària
 • Llicenciat en Bioquímica
 • Llicenciat en Química
 • Llicenciat en Ciències Ambientals
 • Llicenciat en Biotecnologia

Processos i mitjans de comunicació

 • Llicenciat en Comunicació Audiovisual
 • Llicenciat en Ciències Polítiques
 • Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres
 • Llicenciat en Economia
 • Llicenciat en Dret
 • Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat
 • Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques
 • Llicenciat en Ciències de la Informació
 • Diplomat en Ciències Empresarials

Processos i Productes en Arts Gràfiques.

 • Llicenciat en Periodisme
 • Llicenciat en Ciències de la Informació
 • Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques
 • Llicenciat en Química
 • Llicenciat en Comunicació Audiovisual
 • Enginyer Químic
 • Enginyer Industrial
De conformitat amb l'establit en el RD 276/2007, de 23 de febrer, són equivalents a l'efecte de docència:
 • Enginyer Tècnic en Disseny Industrial
 • Enginyer Tècnic Forestal, especialitat en Indústries Forestals
 • Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

 

 • Llicenciat en Química
 • Enginyer Químic
 • Enginyer Industrial
De conformitat amb l'establit en el RD 276/2007, de 23 de febrer, són equivalents a l'efecte de docència:
 • Enginyer Tècnic Industrial, especialidadTextil

Processos i productes de vidre i ceràmica

 

 • Llicenciat en Química
 • Llicenciat en Física
 • Enginyer Industrial
 • Enginyer Químic
 • Enginyer de Materials
 • Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial
De conformitat amb l'establit en el RD 276/2007, de 23 de febrer, són equivalents a l'efecte de docència:
 • Enginyer Ttécnico Industrial, especialitat en Química Industrial

Processos i Productes en Fusta i Moble.

 • Enginyer Forestal
 • Enginyer Iindustrial
 • Enginyer de Materials
 • Enginyer en Organització Industrial
 • Arquitecte
De conformitat amb l'establit en el RD 276/2007, de 23 de febrer, són equivalents a l'efecte de docència:
 • Enginyer Tècnic Forestal, especialitat en Indústries Forestals.
 • Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Mecànica.
 • Enginyer Tècnic en Disseny Industrial.
 • Aquitecto Tècnic

Sistemes Electrònics.

 • Llicenciat en Física
 • Enginyer en Telecomunicacions
 • Enginyer Electrònic
 • Enginyer Aeronàutic
 • Enginyer Naval
 • Enginyer de Mines
 • Enginyer Iindustrial
De conformitat amb l'establit en el RD 276/2007, de 23 de febrer, són equivalents a l'efecte de docència:
 • Diplomat en Radioelectrónica Naval.
 • Enginyer Tècnic Aeronàutic, especialitat en Aeronavegación.
 • Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes.
 • Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat, especialitat en Electrònica Industrial.
 • Enginyer Tècnic de Telecomunicació, en totes les seues especialitats.

Sistemes Electrotècnics i Automàtics.

 • Llicenciat en Física
 • Enginyer de Telecomunicacions
 • Enginyer Electrònic
 • Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial
 • Enginyer Aeronàutic
 • Enginyer Naval i Oceànic
 • Enginyer Naval
 • Enginyer Industrial

De conformitat amb l'establit en el RD 276/2007, de 23 de febrer, són equivalents a l'efecte de docència:

 • Diplomat en Radioelectrónica Naval
 • Enginyer Tècnic Aeronàutic, especialitat en Aeronavegación
 • Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes
 • Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat, especialitat en Electrònica Industrial
 • Enginyer Tècnic de Telecomunicació, en totes les seues especialitats

Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Calle Aeroplano, s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Twitter: https://twitter.com/Educ_UA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464