Saltar apartados

Tràmits de l'alumnat de la Facultat d'Educació

L'alumnat interessat a realitzar part dels seus estudis en l'estranger ha de consultar la informació del Secretariat de Programes Internacionals i Mobilitat 

Tingues en compte que per a l'adjudicació de plaça en un programa de mobilitat internacional s'ha de complir el següent:

REQUISITS

1. Requisits acadèmics. El determinat en la convocatòria, en el curs 2018/19 són les següents:

ERASMUS+ KA103, ERASMUS+ KA107 Requisit de crèdits en els estudis de Mestre Infantil i Mestre Primària: 48. Aquest nombre de crèdits haurà d'haver-se superat fins a la convocatòria C4 del curs 2018-19 inclusivament. En CAFE els estudiants hauran d'haver superat un mínim de 60 crèdits en el moment de la realització de la sol·licitud.

MOBILITAT GLOBAL (NO EUROPEA) Convocatòria del curs 2019/20. En el moment de la realització de la sol·licitud, els estudiants hauran d'haver superat un mínim de 90 crèdits

SICUE Tenir superats un mínim de 45 crèdits i estar matriculat en 30 crèdits més.

 

2. Requisits lingüístics:

 • És requisit tenir l'acreditació de nivell d'idioma exigit pel país de destinació i determinat en la convocatòria.

Pots consultar les dates d'inscripció a les proves d'acreditació d'idiomes del CSI

Cursos d'idiomes impartits per Centre Superior d'Idiomes - UA-  per a acreditar un idioma

Beques d'ajuda per a la realització de cursos d'idiomes

 • ¿Com s'acredita?

Comprovar si s'ha acreditat ja algun idioma en l'expedient: UACloud > Expedient Acadèmic > Acreditació i capacitació docent en llengües  ja que el Secretariat de Mobilitat consultarà ací el requisit lingüístic.

Si no s'ha acreditat, seguir les instruccions del Servei de Llengües per a l'acreditació a través UACloud i la informació arreplegada en el Pla d'Acreditació i Capacitació Docent en llengües

Els estudiants acreditaran tenir les competències en un idioma estranger si compleixen amb els supòsits previstos en la normativa d'acreditació de competències lingüístiques de la Universitat d'Alacant.

Qualsevol dubte sobre l'acreditació d'un idioma haurà de realitzar-se al Servei de Llengües

 

3. Altres requisits arreplegats en les bases de la convocatòria (consulta la convocatòria específica en la web del Secretariat de Programes Internacionals i Mobilitat)

 

RECONEIXEMENT D'ASSIGNATURES EN PROGRAMES DE MOBILITAT I PASSOS A SEGUIR

 1. Una vegada seleccionat/a has de consultar amb el teu coordinador/als possibles reconeixements de les assignatures tenint en compte el següent:

 • ¿Quants crèdits reconeguts podràs cursar en la Universitat de destinació?

ERASMUS

Màxim: 60 ECTS per curs complet, i 30 ECTS per a un semestre.

Mínim: 24 ECTS per curs complet, i 12 ECTS per a un semestre.

MOBILITAT NO EUROPEA

Mínim: 12 ECTS (llevat que la Universitat de destinació establisca un nombre superior)

Màxim: recomanat 30 ECTS

SICUE

Mínim: 45 ECTS curs complet i 24 ECTS per a un semestre.

Màxim: recomanat per a un curs normal 60-72 ECTS

 • Es recomana presentar al coordinador/als programes de les assignatures de destinació (pots trobar-los en la web de la Universitat de destinació). Amb aquesta informació, el teu coordinador de mobilitat et podrà assessorar de quin pot ser l'assignatura que millor s'adapte a les nostres
 • S'haurà de superar almenys 6 crèdits per a un semestre o 12 per a estada anual en la Universitat de destinació, en cas contrari es podrà exigir la devolució de la beca econòmica.

 

2. Excepció a la Normativa de Permanència per a estudiants en programes de Mobilitat: 

Conforme a la Disposició Addicional Primera de   la Normativa de Permanència i Continuació d'Estudis i Grau i a fi de facilitar la Mobilitat Nacional i Internacional d'estudiants de la Universitat d'Alacant, no s'aplicarà aquesta normativa de Permanència als estudiants amb beca de Mobilitat durant aquest curs acadèmic, amb l'excepció dels requeriments per a matricular el TFG, que sí seran exigibles. Estan subjectes a la normativa pròpia de mobilitat.

 

3. Es realitzarà una proposta de reconeixements a través d'UACloud:

 • S'inclouran les assignatures acordades amb el coordinador/a de mobilitat de la Facultat d'Educació.
 • El termini de sol·licitud serà l'establit en cadascuna de les convocatòries dels programes de Mobilitat
 • Només es procedirà al reconeixement definitiu sempre que les inclogues en el teu Learning Agreement (mobilitat Erasmus o No Europea) o Acord Acadèmic (mobilitat SICUE).
 • Per a realitzar el Learning Agreement/Acord d'Aprenentatge entra en UACloud>>programes de mobilitat>>learning agreement

Indicacions bàsiques per a emplenar-ho:

 • Has d'indicar les assignatures de la Universitat de destinació que desitges cursar durant el teu intercanvi "Bloc de destinació" i les assignatures de la UA que t'agradaria convalidar "Bloc d'origen".
 • Una vegada emplenat el formulari hauràs de fer clic en el botó "Enviar" perquè el teu Coordinador/a Acadèmic/a reba la teua proposta.
 • El/la coordinador/a revisarà la teua proposta:
  • Si és acceptada, la validarà.
  • Si no és aprovada, apareixerà una observació amb l'explicació que el/la coordinador/a considere.
  • En qualsevol cas rebràs un email en el teu correu d'estudiant de la UA.
 • Una vegada aprovat hauràs de generar el document fent clic en el botó "PDF-Proposada". Es genera un document PDF signat i segellat per la UA.
  MOLT IMPORTANT: Una vegada imprés serà definitiu, si posteriorment es realitza alguna modificació s'haurà de tornar a generar un nou Acord Acadèmic i imprimir-ho, el sistema invalidarà l'anterior.
 • Quan t'incorpores a la Universitat de destinació, l'Acord serà signat, per el/la coordinador/a i/o Degà/a o Director/a de el centre de destinació. Encara que et recomanem que ho envies prèviament per email perquè et confirmen si podràs o no seguir totes les assignatures que has seleccionat.
 • Aquest Acord acceptat per les tres parts (estudiant, UA i Centre de destinació) tindrà caràcter oficial de contracte vinculant i és aconsellable realitzar totes les modificacions necessàries en el termini d'un mes a partir de la incorporació al Centre de destinació. 

 

4. Matrícula: Abans d'efectuar la matrícula corresponent, l'Acord Acadèmic haurà d'estar signat per la UA i el/l'estudiant i seguir les següents indicacions.

 • Matrícula en la Universitat d'Alacant / Universitat d'Alacant

A l'inici de la teua automatrícula has d'optar al tipus de matrícula 62 - "Estudiants de mobilitat propis". En seleccionar-ho no se li aplicarà la  Nova Normativa de Permanència i Continuació (17/05/2017) durant aquest curs acadèmic, amb l'excepció dels requeriments per a matricular el TFG, que sí seran exigibles. Si finalment renúncies a la mobilitat has de comunicar-ho (per e-Administració del Campus Virtual o per Registre) i al no ser estudiant de mobilitat se t'aplicarà la Normativa de Permanència i Continuació

Has de matricular-te a través de l'UACloud durant el període ordinari de matrícula, tal com ho has fet altres anys, de les assignatures que vas a cursar en  la Universitat d'Alacant o de les quals vols examinar-te a la teua volta, així com de les assignatures incloses en el Learning agreement/acord acadèmic i que seran reconegudes a la teua volta. Les assignatures incloses en el Learning no podran ser matriculades en grups en valencià (a excepció de mobilitat SICUE en universitats de llengua catalana).

Si tens algun dubte, contacta amb la Secretaria de la Facultat d'Educació

 

 • Matrícula en la Universitat de destinació 

Per a matricular-te en la universitat de destinació has de dirigir-te a la unitat administrativa encarregada allí del Programa de Mobilitat i aportar els exemplars de l'Acord Acadèmic degudament signats per la Universitat d'Alacant perquè t'indiquen el procediment a seguir. 

Com a estudiant participant en l'intercanvi abonaràs les taxes de matrícula exclusivament en la Universitat d'Alacant.

 

5. Una vegada t'incorpores a la universitat de destinació, has de remetre a la Facultat d'Educació (facu.educacio@ua.es) i a la Unitat de Mobilitat copia escanejada de l'imprès del certificat d'arribada a destinació (consultar en la web de Mobilitat l'imprès corresponent). El certificat d'arribada enviat a facu.educacio@ua.es serà necessari per a sol·licitar les ajudes econòmiques de la Facultat d'Educació.

Recorda que durant la durada de la teua estada de mobilitat eres estudiant de la Universitat d'Alacant amb caràcter general, tenint els drets acadèmics i obligacions de l'alumnat del Centre de destinació. 

Els i les estudiants de la Facultat d'Educació, durant el curs acadèmic de la mobilitat, poden optar a l'AJUDA ECONÒMICA DE LA FACULTAT D'EDUCACIÓ (data de sol·licitud aproximada: abril)

 

6. Si finalment decideixes no realitzar el teu intercanvi, has de presentar la renúncia per i-Administració del Campus Virtual o per Registre, ja que, en el cas que es produïsquen Renúncies, els/les estudiants que han quedat "sense plaça" seran cridats per rigorós ordre de puntuació segons el barem, conforme estableix la normativa.

 

7. Si reps les qualificacions per correu postal, porta el document original a la Secretaria de la Facultat d'Educació. Si t'arriben per email, demana a la universitat de destinació que les envien directament al teu coordinador/a o a la Facultat d'Educació (facu.educacio@ua.es).

 

8. Per al càlcul de l'equivalència de les qualificacions obtingudes en les universitats estrangeres se seguiran les equivalències publicades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

 

9. Estudiants amb beca de mobilitat el passat curs 2017/18: 

Si has sigut estudiant de mobilitat durant el curs 2017/18, la teua cita de matrícula es calcularà atenent a les qualificacions obtingudes fins a setembre del curs 2016/17 (si ja tens incorporades al teu expedient les qualificacions de la universitat estrangera, pots sol·licitar el recálculo de la teua cita enviant un e-mail a facu.educacio@ua.es.). Si les teues qualificacions no estan incloses en el teu expedient acadèmic l'1 de setembre de 2018, hauràs de seleccionar matrícula 62- "Estudiants de mobilitat propis"  per a evitar haver de tornar a matricular-te d'aqueixes assignatures pendents de qualificar. En tot cas has de tenir en compte la Nova Normativa de Continuació i Permanecia en els Graus en la UA, que sí s'aplica per a la teua matrícula del curs 2018/19.

 

Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Calle Aeroplano, s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Twitter: https://twitter.com/Educ_UA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464