Saltar apartados

Grup ARA - Grau en Mestre Educació Primària

Els Grups d'Alt Rendiment Acadèmic o grups amb docència en anglès (ARA) en la Universitat d'Alacant, pretenen reforçar el potencial de l'alumnat més destacat des de l'inici dels seus estudis universitaris oferint part de la docència en anglès, així com una sèrie d'ajudes i suports per a la seua formació.

Característiques dels grups ARA

Els grups d'Alt Rendiment Acadèmic, grups ARA, tenen les següents característiques:

  • Grup reduït d'estudiants en cada curs.
  • Com a mínim el 50% de la docència de crèdits bàsics o obligatoris de la titulació s'impartiran en anglès.
  • L'alumnat que integre un grup ARA haurà d'acreditar coneixements de llengua anglesa equivalent al nivell B2, o compromís d'acreditar-ho a la finalització del primer curs acadèmic.

¿Quins avantatges ofereix a l'alumnat pertànyer a un grup ARA?

Els avantatges de formar part d'un grup ARA es poden resumir en les següents:

  • Menció d'aquesta pertinença en el Suplement Europeu al Títol.
  • Criteri preferent per a l'obtenció d'ajudes de viatge per a l'aprenentatge d'idiomes.
  • Preferència per a l'obtenció d'ajudes de formació del personal investigador en les seues diverses modalitats.
  • Criteri preferent per a borses Erasmus.

¿Què he de fer per a pertànyer al grup ARA en la Facultat d'Educació?

L'alumnat que vulga rebre docència en el grup ARA en el Grau de Mestre d'Educació Primària haurà de triar el grup 4 de totes les assignatures en el moment de formalitzar la matrícula. En cas d'existir més sol·licituds de matrícula en el grup ARA que places disponibles, la selecció d'estudiants es realitzarà tenint en compte l'expedient acadèmic i el coneixement acreditat d'anglès. En cada curs acadèmic podran produir-se baixes i noves incorporacions.

La matrícula en el grup ARA es realitzarà de totes les assignatures que desitge cursar l'estudiant, no sent possible estar matriculat d'assignatures en diferents grups.

Una vegada finalitzat cada període de matrícula, la secretaria administrativa de la Facultat realitzarà comprovacions i corregirà els errors que puga trobar (per exemple, alumnat matriculat en grups no ARA amb algunes assignatures en el grup ARA.

Accions de suport als grups ARA

La Universitat d'Alacant, a través del Centre Superior d'Idiomes, impartirà cursos d'anglès exempts de les corresponents taxes perquè l'alumnat dels grups ARA puga adquirir el nivell de llengua anglesa B2. També organitzarà les proves de nivell corresponents.
Així mateix, la Universitat d'Alacant organitzarà i facilitarà l'assistència de l'alumnat a conferències/col·loquis en llengua anglesa en relació amb temes d'interès per a la seua formació.

Pots consultar més informació i característiques del Grup ARA en aquests enllaços:

Informació del Vicerectorat d'Estudis

Fullet informatiu

Les assignatures que en el curs 2019-20 s'impartiran en anglès en el grup ARA del Grau en Mestre d'Educació Primària són les següents:

PRIMER CURS

Secretaria. Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464