Saltar apartados

grups ARA Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

Els Grups d'Alt Rendiment Acadèmic o grups amb docència en anglès (ARA) en la Universitat d'Alacant, pretenen reforçar el potencial de l'alumnat més destacat des de l'inici dels seus estudis universitaris oferint part de la docència en anglès, així com una sèrie d'ajudes i suports per a la seua formació.

Característiques dels grups ARA

Els grups d'Alt Rendiment Acadèmic, grups ARA, tenen les següents característiques:

  • Grup reduït d'estudiants en cada curs.
  • Com a mínim el 50% de la docència de crèdits bàsics o obligatoris de la titulació s'impartiran en anglès.
  • L'alumnat que integre un grup ARA haurà d'acreditar coneixements de llengua anglesa equivalent al nivell B2, o compromís d'acreditar-ho a la finalització del primer curs acadèmic.

¿Quins avantatges ofereix a l'alumnat pertànyer a un grup ARA?

Els avantatges de formar part d'un grup ARA es poden resumir en les següents:

  • Esment específic d'aquesta pertinença en el Suplement Europeu al Títol.
  • Criteri preferent per a l'obtenció d'ajudes de viatge per a l'aprenentatge d'idiomes.
  • Preferència per a l'obtenció d'ajudes de formació del personal investigador en les seues diverses modalitats.
  • Criteri preferent per a bosses Erasmus.

¿Què he de fer per a pertànyer al grup ARA en la Facultat d'Educació?

L'alumnat que vulga rebre docència en el grup ARA en el Grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport haurà de triar el grup 4 de totes les assignatures en el moment de formalitzar la matrícula. En cas d'existir més sol·licituds de matrícula en el grup ARA que places disponibles, la selecció d'estudiants es realitzarà tenint en compte l'expedient acadèmic i el coneixement acreditat d'anglès. En cada curs acadèmic podran produir-se baixes i noves incorporacions.

La matrícula en el grup ARA es realitzarà de totes les assignatures que desitge cursar l'estudiant, no sent possible estar matriculat d'assignatures en diferents grups.

Una vegada finalitzat cada període de matrícula, la secretaria administrativa de la Facultat realitzarà comprovacions i corregirà els errors que puga trobar (per exemple, alumnat matriculat en grups no ARA amb algunes assignatures en el grup ARA.

Permanéncia en el grup ARA

L'alumnat haurà de complir dos requisits per a poder continuar en el Grup ARA

  • Acreditar el nivell lingüístic B2 d'anglès durant el 1r curs acadèmic. S'acceptarà l'acreditació del requisit lingüístic mitjançant certificat arreplegat en la normativa d'Acreditació lingüística de la Universitat d'Alacant fins al mes de setembre delº 2 curs
  • Superar el 60% de les assignatures del curs acadèmic.

Accions de suport als grups ARA

La Universitat d'Alacant, a través del Centre Superior d'Idiomes, impartirà cursos d'anglès exempts de les corresponents taxes perquè l'alumnat dels grups ARA puga adquirir el nivell de llengua anglesa B2. També organitzarà les proves de nivell corresponents.
Així mateix, la Universitat d'Alacant organitzarà i facilitarà l'assistència de l'alumnat a conferències/col·loquis en llengua anglesa en relació amb temes d'interès per a la seua formació.

Pots consultar més informació i característiques del Grup ARA en aquests enllaços:

Servei de Llengües de la Universitat d'Alacant

Fullet informatiu

Les assignatures que en el curs 2021-22 s'impartiran en anglès en el grup ARA del Grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport són les següents:

PRIMER CURS

Secretaria. Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carrer Aeroplà s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464