Saltar apartados

Màster Educació- Preinscripció

CONDICIONS D'ACCÉS. Places oferides: 500

CONDICIONS D'ADMISSIÓ CURS 2019/20

HORARIS CURS 2019-20 EN FORMAT REIXETA

FORMULARI ON-LINE DE PREINSCRIPCIÓ

 • EMPLENAR el formulari on-line de preinscripció destinat a la recollida de dades personals i acadèmics. (Pàgina mantinguda pel Centre de Formació Contínua)
 • L'inici del termini per a preinscribirte comença el 10/03/2020.
  • Període únic: Les comissions acadèmiques realitzaran una primera baremación amb les sol·licituds registrades entre les 0:00 h. del 10/03/2020 fins a les 23:59 h. del 25/06/2020 (hora local).
  • Període extraordinari: Les comissions acadèmiques realitzaran una segona baremación amb les sol·licituds registrades entre les 0:00 h. del 08/07/2020 fins a les 23:59 h. del 06/09/2020 (hora local)

REQUISITS

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de preinscripció on-line:
 1. DNI/NIE o Passaport
 2. Títol universitari oficial d'accés o justificant d'abonament de taxes d'expedició d'aquest títol
 3. Acreditació del nivell B1 d'una llengua estrangera. Normativa d'acreditació i prova de nivell B1 d'anglès
 4. Certificat acadèmic de l'estudi que dóna accés: quan la demanda supere l'oferta de places es tindrà en compte la nota mitjana de l'estudi d'accés de Grau o equivalent
 5. Si pertanys a algun contingent especial d'accés: Documentació acreditativa de pertànyer a algun dels contingents especials d'accés.

La persona que es preinscriu ha de seleccionar en el formulari de preinscripció 2 especialitats del màster per ordre de preferència. L'especialitat a la qual es pot accedir depèn de la titulació d'accés. Pots consultar ací la tabla d'especialitats/estudi d'accés.

Estudiants amb titulació estrangera

A més de tota la documentació prèvia, serà necessari aportar:

 1. Declaració d'equivalència de la nota mitjana d'expedients acadèmics universitaris realitzats en centres estrangers (de no presentar-se es considera un 5 com a nota mitjana del títol d'accés). Només farà efecte si va acompanyada del certificat acadèmic oficial del seu estudi de procedència i en el seu cas la traducció corresponent. Comprove que aquest certificat inclou l'escala de qualificació. En cas contrari, dirigisca's a la seua universitat perquè li la faciliten.
 2. Traducció de documents (només en el cas de documents no escrits en castellà o valencià).
 3. Per a títols d'accés no pertanyents a un país de l'Espai Europeu d'Educació Superior, haurà de presentar-se justificant de pagament de la taxa per l'estudi d'equivalència de títol estranger ( DOCV 17/08/2016 Annex I, títol II, punt 3.3 ).

Consulta més informació sobre documentació a presentar en el període de matrícula (estudiants amb titulació estrangera) ací (veure apartat "procediment per a accedir amb títol estranger")

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

El procediment d'admissió té un calendari específic, un per a cada fase, amb els passos que es detallen a continuació:

 Període únic:  10/03/2020 - 25/06/2020

1. Preinscripció

  • Has de presentar la teua sol·licitud de preinscripció entre el 10/03/2020 i el 25/06/2020 a través del formulari on-line de preinscripció i indicar 2 especialitats del màster por ordre de preferència. Consulta la tabla de les titulacions que donen accés a cada una de les 19 especialitats del màster.

2. Publicació de la resolució d'admissió PROVISIONAL (aquest llistat pot patir canvis després del període de reclamacions)

  • El dia 08/07/2020 es publica la llista d'admissió PROVISIONAL al màster. 

3. Presentació de reclamacions

  • Si no has resultat admès/a, podràs presentar una reclamació i/o esmenar els defectes trobats en la teua sol·licitud entre els dies 08/07/2020 i 21/07/2020. Instruccions.
  • La publicació de la resolució de reclamacions tindrà lloc el dia: 30/07/2020. Si has sigut admès/a, pots procedir a realitzar la teua matrícula entre els dies 30/07/2020 i 03/08/2020. Avís.

Llistat d'admessos/es resultant de la resolució de reclamacions

Llistat d'espera resultant de la resolució de reclamacions

Reclamacions no admesses en la resolució de reclamacions

4. Matrícula

Una vegada has sigut admès/a, pots procedir a realitzar la teua matrícula entre els dies 30/07/2020 i 03/08/2020. Avís

5. Moviments de la llista d'espera

  • Si vas resultar exclòs/a per falta de places, tens una oportunitat si algun estudiant no ha formalitzat la seua matrícula.
  • Les crides de llista d'espera s'aniran realitzant a mesura que queden vacants a partir del 01/09/2020.
  • Moviments de llista d'espera a --/--/2020:
ESPECIALITAT FINS A L'ORDRE
1. Biologia i geologia

 

2. Cicles formatius: professorat educació secundària

 

3. Cicles formatius:cos professorat tècnic formació professional  
4. Construccions civils  
5. Economia

 

6. Educació física i esportiva  
7. Física i química

 

8. Formació i orientació laboral  
9. Geografia i historia

 

11. Francés  
12. Anglès

 

14. Llengua i literatura espanyola

 

15. Matemàtiques

 

17. Orientació educativa

 

18. Processos sanitaris

 

 

  • S'enviarà per correu electrònic (a l'adreça electrònica que vas indicar en preinscripció) la informació necessària per a realitzar la matrícula
 Període extraordinari:  08/07/2020 - 06/09/2020
 1. Preinscripció
  • Has de presentar la teua sol·licitud de preinscripció entre el 08/07/2020 i el 06/09/2020 a través del formulari on-line de preinscripció i indicar 2 especialitats del màster por ordre de preferència. Consulta la tabla de les titulacions que donen accés a cada una de les 19 especialitats del màster.
 2. Publicació de la resolució d'admissió
 • El día --/--/2020 es publiquen les llistes de:
  • Admissió al màster. 
  • Llista d'espera període extraordinari
  • Llista de no admissió

3.Matrícula

  • Una vegada has sigut admès/a, pots procedir a realitzar la teua matrícula entre els dies --/--/2020 i --/--/2020. Avís.

4. Presentació de reclamacions

  • Si no has resultat admès/a, podràs presentar una reclamació i/o esmenar els defectes trobats en la teua sol·licitud entre els dies --/--/2020 i --/--/2020.
  • Es realitzen seguint les següents instruccions: Instruccions.
  • La publicació de la resolució de reclamacions tindrà lloc el dia: --/--/2020.

Admissió al màster en resoldre les reclamacions

Llista d'espera definitva en resoldre les reclamacions del període extraordinari

Llistat de no admissió

Si has sigut admès/a, pots procedir a realitzar la teua matrícula entre els dies --/--/2020 i --/--/2020 (rebràs un email amb les instruccions)

    5. Moviments de la llista d'espera

ESPECIALIDAD HASTA EL ORDEN
1. Biologia i geologia

 

2. Cicles formatius: professorat educació secundària

 

3. Cicles formatius:cos professorat tècnic formació professional

 

5. Economia

  

 

6. Educació física i esportiva

 

7. Física i química

  

9.Geografia i història

 

 11. Francès

  

12. Anglès

 

14. Llengua i literatura espanyola

 

15. Matemàtiques

 

17. Orientació educativa

 

18. Processos sanitaris

 

 S'enviarà per correu electrònic (a l'adreça electrònica que vas indicar en preinscripció) la informació necessària per a realitzar la matrícula

Més informació

Secretaria. Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464