Saltar apartados

Màster Educació- Preinscripció

CONDICIONS D'ACCÉS. Places oferides: 500

CONDICIONS D'ADMISSIÓ CURS 2019/20

HORARIS CURS 2019-20 EN FORMAT REIXETA

FORMULARI ON-LINE DE PREINSCRIPCIÓ

 • EMPLENAR el formulari on-line de preinscripció destinat a la recollida de dades personals i acadèmics. (Pàgina mantinguda pel Centre de Formació Contínua)
 • L'inici del termini per a preinscribirte comença el 12/03/2019.
  • Període únic: Les comissions acadèmiques realitzaran una primera baremación amb les sol·licituds registrades entre les 0:00 h. del 12/03/2019 fins a les 23:59 h. del 26/06/2019 (hora local).
  • Període extraordinari: Les comissions acadèmiques realitzaran una segona baremación amb les sol·licituds registrades entre les 0:00 h. del 06/07/2019 fins a les 23:59 h. del 06/09/2019 (hora local)

REQUISITS

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de preinscripció on-line:
 1. DNI/NIE o Passaport
 2. Títol universitari oficial d'accés o justificant d'abonament de taxes d'expedició d'aquest títol
 3. Acreditació del nivell B1 d'una llengua estrangera. Normativa d'acreditació i prova de nivell B1 d'anglès
 4. Certificat acadèmic de l'estudi que dóna accés: quan la demanda supere l'oferta de places es tindrà en compte la nota mitjana de l'estudi d'accés de Grau o equivalent
 5. Si pertanys a algun contingent especial d'accés: Documentació acreditativa de pertànyer a algun dels contingents especials d'accés.

La persona que es preinscriu ha de seleccionar en el formulari de preinscripció 2 especialitats del màster per ordre de preferència. L'especialitat a la qual es pot accedir depèn de la titulació d'accés. Pots consultar ací la tabla d'especialitats/estudi d'accés.

Estudiants amb titulació estrangera

A més de tota la documentació prèvia, serà necessari aportar:

 1. Declaració d'equivalència de la nota mitjana d'expedients acadèmics universitaris realitzats en centres estrangers (de no presentar-se es considera un 5 com a nota mitjana del títol d'accés)
 2. Traducció de documents (només en el cas de documents no escrits en castellà o valencià).
 3. Per a títols d'accés no pertanyents a un país de l'Espai Europeu d'Educació Superior, haurà de presentar-se justificant de pagament de la taxa per l'estudi d'equivalència de títol estranger ( DOCV 17/08/2016 Annex I, títol II, punt 3.3 ).

Consulta més informació sobre documentació a presentar en el període de matrícula (estudiants amb titulació estrangera) ací (veure apartat "procediment per a accedir amb títol estranger")

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

El procediment d'admissió té un calendari específic, un per a cada fase, amb els passos que es detallen a continuació:

 Període únic:  12/03/2019 - 26/06/2019
 1. Preinscripció
  • Has de presentar la teua sol·licitud de preinscripció entre el 12/03/2019 i el 26/06/2019 a través del formulari on-line de preinscripció i indicar 2 especialitats del màster por ordre de preferència. Consulta la tabla de les titulacions que donen accés a cada una de les 19 especialitats del màster.
 2. Publicació de la resolució d'admissió
 3. Matrícula
  • Una vegada has sigut admès/a, pots procedir a realitzar la teua matrícula entre els dies 10/07/2019 i 11/07/2019. Avís.
 4. Presentació de reclamacions
  • Si no has resultat admès/a, podràs presentar una reclamació i/o esmenar els defectes trobats en la teua sol·licitud entre els dies 08/07/2019 i 19/07/2019. Instruccions.
  • La publicació de la resolució de reclamacions tindrà lloc el dia: 30/07/2019. Si has sigut admès/a, pots procedir a realitzar la teua matrícula entre els dies 30/07/2019 i 31/07/2019. Avís.

Llistat d'admessos/es resultant de la resolució de reclamacions

Llistat d'espera resultant de la resolució de reclamacions

Reclamacions no admesses en la resolució de reclamacions

 1. Moviments de la llista d'espera
  • Si vas resultar exclòs/a per falta de places, tens una oportunitat si algun estudiant no ha formalitzat la seua matrícula.
  • Les crides de llista d'espera s'aniran realitzant a mesura que queden vacants a partir del 30/07/2019.
  • Moviments de llista d'espera a 31/07/2019:
ESPECIALITAT FINS A L'ORDRE
1. Biologia i geologia

7 (a 31/07/2019)

10 (a 06/09/2019)

13 (a 16/09/2019)

16 (a 4/10/2019)

18 (a 10/10/2019)

21 (a 14/10/2019)

2. Cicles formatius: professorat educació secundària

4 (a 31/07/2019)

8 (a 06/09/2019)

13 (a 16/09/2019)

23 (a 4/10/2019) lista de espera finalizada 

3. Cicles formatius:cos professorat tècnic formació professional 2 (a 31/07/2019) llista d'espera finalitzada
4. Construccions civils 2 (a 31/07/2019) llista d'espera finalitzada
5. Economia

2 (a 31/07/2019)

4 (a 06/09/2019) llista d'espera finalitzada

6. Educació física i esportiva 3 (a 3/10/2019) llista d'espera finalitzada
7. Física i química

10 (a 31/07/2019)

14 (a 06/09/2019)

15 (a 16/09/2019) llista d'espera finalitzada

8. Formació i orientació laboral Tots(a 31/07/2019) llista d'espera finalitzada
9. Geografia i historia

7 (a 31/07/2019)

10 (a 06/09/2019)

11 (a 16/09/2019)

22 (a 4/10/2019)

26 (a 10/10/2019)

34 (a 14/10/2019)

11. Francés Todos (a 31/07/2019) llista d'espera finalitzada
12. Anglès

4 (a 31/07/2019)

5 (a 06/09/2019)

8 (a 16/09/2019)

11 (a 4/10/2019)

12 (a 10/10/2019)

14 (a 14/10/2019)

14. Llengua i literatura espanyola

6 (a 31/07/2019)

7 (a 31/07/2019)

8 (a 16/09/2019) llista d'espera finalitzada

15. Matemàtiques

2 (a 31/07/2019)

4 (a 06/09/2019)

6 (a 16/09/2019)

8 (a 4/10/2019)

9 (a 10/10/2019)

10 (a 14/10/2019)

17. Orientació educativa

13 (a 31/07/2019)

17 (a 06/09/2019)

22 (a 16/09/2019)

24 (a 4/10/2019)

25 (a 10/10/2019)

27 (a 14/10/2019)

18. Processos sanitaris

10 (a 31/07/2019)

13 (a 06/09/2019) llista d'espera finalitzada

 

  • S'enviarà per correu electrònic (a l'adreça electrònica que vas indicar en preinscripció) la informació necessària per a realitzar la matrícula
 Període extraordinari:  06/07/2019 - 06/09/2098
 1. Preinscripció
  • Has de presentar la teua sol·licitud de preinscripció entre el 06/07/2019 i el 06/09/2019 a través del formulari on-line de preinscripció i indicar 2 especialitats del màster por ordre de preferència. Consulta la tabla de les titulacions que donen accés a cada una de les 19 especialitats del màster.
 2. Publicació de la resolució d'admissió

3.Matrícula

  • Una vegada has sigut admès/a, pots procedir a realitzar la teua matrícula entre els dies 17/09/2019 i 20/09/2019. Avís.

4. Presentació de reclamacions

  • Si no has resultat admès/a, podràs presentar una reclamació i/o esmenar els defectes trobats en la teua sol·licitud entre els dies 16/09/2019 i 27/09/2019.
  • Es realitzen seguint les següents instruccions: Instruccions.
  • La publicació de la resolució de reclamacions tindrà lloc el dia: 04/10/2019.

Admisión al máster al resolver las reclamaciones

Lista de espera definitva al resolver las reclamaciones del periodo extraordinario

Listado de no admisión

Si has sigut admès/a, pots procedir a realitzar la teua matrícula entre els dies 04/10/2019 i 06/10/2019 (rebràs un email amb les instruccions)

    5. Moviments de la llista d'espera

ESPECIALIDAD HASTA EL ORDEN
1. Biologia i geologia

 No hi ha moviments

2. Cicles formatius: professorat educació secundària

 A 4 d'octubre no hi ha moviments

A 10 d'octubre fins a l'ordre 8

A 14 d'octubre fins l'ordre 12

3. Cicles formatius:cos professorat tècnic formació professional

 A 4 d'octubre fins l'ordre 3. Llista finalitzada

5. Economia

  A 4 d'octubre fins l'ordre 5

 

A 10 d'octubre fins a l'ordre 7

A 14 d'octubre fins a l'ordre 10

6. Educació física i esportiva

 A 4 d'octubre fins l'ordre 3

A 10 d'octubre fins a l'ordre 7

A 14 d'octubre fins a l'ordre 13

7. Física i química

  A 4 d'octubre fins l'ordre 8

A 10 d'octubre fins a l'ordre 12

A 14 d'octubre fins a l'ordre 16

9.Geografia i història

 No hi ha moviments

 11. Francès

  A 4 d'octubre no hi ha moviments

A 10 d'octubre fins a l'ordre 8

A 14 d'octubre fins a l'ordre 9

12. Anglès

 No hi ha moviments

14. Llengua i literatura espanyola

 A 4 d'octubre fins l'ordre 12

A 10 d'octubre fins a l'ordre 18

A 14 d'octubre fins a l'ordre 19. Llista finalitzada

15. Matemàtiques

 A 3 d'octubre no hi ha moviments

A 10 d'octubre no hi ha moviments

17. Orientació educativa

 No hi ha moviments

18. Processos sanitaris

A 4 d'octubre fins l'ordre 4. Llista finalitzada

 S'enviarà per correu electrònic (a l'adreça electrònica que vas indicar en preinscripció) la informació necessària per a realitzar la matrícula

Més informació

Secretaria. Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464