Saltar apartados

MATRÍCULA CONTINUACIÓ ESTUDIS GRAUS

TERMINIS

Per al curs 2019-20 la Universitat d'alicante ha establit dues peridos de matricula per als alumnes que continuan estudis

  • Estudiants amb tot aprovat en la convocatòria C2 i C3 del curs 2018-19 : El 10 i l'11 de juliol de 2019
  • La resta d'alumnat : Del 3 al 6 de setembre

INSTRUCCIONS GENERALS DE MATRÍCULA

La Universitat t'enviarà al teu correu electrònic institucional (@alu.ua.es) la cita prèvia (dia i hora) per a realitzar la matrícula a través d'UaCloud.

La distribució de les cites de matrícula en tots dos peridos de matricula es realitza tenint en compte les qualificacions del curs anterior obtingudes fins a la convocatòria C3. Excepte para l'alumnat de mobilitat del curs 2018-19 que es realitzarà amb les qualificacions de la convocatòria C4 del curs 2017-18.
L'alumnat que acredite un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, se li citarà amb antelació.

La matrícula de continuació d'estudis del Grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport ha deixat de realitzar-se per la lletra del Dni.la distribució de cites de matrícula s'ha realitzat segons l'ordre de la nota mitjana del teu expedient acadèmic, referit al curs anterior, tenint en compte les qualificacions obtingudes fins a la convocatòria C3 del curs 2018-19 tal com es fa per a la resta dels graus de la Facultat d'Educació Per tant, l'alumnat amb millors notes d'accés tenen la cita de matrícula a l'inici del procés i podrà triar el grup. Una vegada que els grups es troben complets, només es podrà triar aquells grups que tinguen places vacants.

Encara que pots matricular-te des de l'inici de la teua cita fins al final del període de matrícula és aconsellable que ho faces al més prompte possible.És important que et matricules en UACLOUD en el dia i hora assignat.

AUTOMATRÍCULA

L'automatrícula es realitza accedint a UaCloud i introduint l'usuari i contrasenya. Podràs fer-ho des de fora de la Universitat o acudint a la Sala d'automatrícula on hi haurà alumnat que et guiarà al llarg de tot el procés.

Recorda que una vegada realitzada la teua matrícula has de comprovar que no hi ha solapes d'horari i guardar-te un justificant de la matrícula realitzada.

TIPUS DE MATRÍCULA

Seguint la normativa de permanència de la UA existeixen tres tipus de matrícula.

Matrícula a temps complet: A partir de 48 crèdits

Matrícula a temps parcial: entre 24 i 47 crèdits

Matrícula reduïda per discapacitat: entre 6 i 23 crèdits

Igualment és obligatori matricular-se de totes les assignatures bàsiques matriculades i no superades en els cursos anteriors per a poder matricular-se d'assignatures noves.

DOCUMENTACIÓ

Els documents requerits per a l'alumnat de continuació d'estudis han de presentar-se en secretaria de la Facultat abans del 2 d'octubre de 2018.

4ª i 5ª MATRÍCULA DE GRACIA

L'alumnat podrà matricular-se tres vegades per assignatura, més una quarta, que li serà atorgada de forma automàtica, sempre que el seu rendiment acadèmic (percentatge de crèdits superats, sense computar els crèdits reconeguts, respecte als crèdits matriculats) en els cursos anteriors siga, almenys, del 50%. Només l'alumnat al que li resten com a màxim 60 ECTS per a finalitzar la seua titulació, podrà sol·licitar a la Rectora o Rector una cinquena matrícula addicional.

La universitat enviara un mail a l'alumnat que complisca les condicions perquè se li concedisca la quarta matrícula de gràcia. La matrícula de l'alumnat en l'assignatura afectada s'entendrà com a petició formal de quarta matrícula.

Igualment s'enviarà un mail a l'alumnat que no tinga les condicions per a la quarta matrícula, informant-li que ha d'abandonar la titulació.

Amb aquesta matrícula es té dret a dues convocatòries. En cas de no superar l'assignatura s'haurà d'abandonar la titulació en aquesta Universitat, o canviar d'estudi.

PAGAMENT DE TAXES

La Universitat emetrà les cartes de pagament de les taxes de matrícula d'acord amb el següent detall, en funció del col·lectiu d'alumnat i la data de matrícula:

Col·lectiu

Termini

Conceptes que inclou

Venciment per al pagament

Alumnat de Màster universitari que inicia estudis i realitza la seua matrícula en el mes de juny i juliol de 2019 i alumnat del Grau que es matriculen en el mes de juliol de 2019

1 Taxes administratives i el 25% de les taxes acadèmiques 18 de setembre de 2019

Alumnat de Grau i Màster

universitari que matriculen estudis en el mes

de setembre de 2019

1

Taxes administratives i el 25% de les taxes acadèmiques

16 d'octubre de 2019

Tot l'alumando de Grau i

Màster universitari

2

25% de les taxes acadèmiques

16 de desembre de 2019

3

25% de les taxes acadèmiques

17 de febrer de 2020

4

25% de les taxes acadèmiques

16 d'abril de 2020

Si l'alumne o alumna sol·licita fer les proves extraordinàries de finalització d'estudis (desembre) para totes les assignatures matriculades, s'emetrà una única carta de pagament per l'import total de la matrícula, independentment de la forma de pagament.

 

Secretaria. Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464