Saltar apartados

MATRÍCULA INICI GRAUS

Resultats de les Proves d'Accés a la Universitat.

PREINSCRIPCIÓ

El procés de Preinscripció és necessari per a accedir al primer curs de les titulacions universitàries oficials de grau de les Universitats Públiques Valencianes que tinguen aprovada pel Consell d'Universitats limitació de places (numerus clausus).

Punxa ací per a accedir a la pàgina de preinscripció als graus.

QÜESTIONS GENERALS DE MATRÍCULA

Si has accedit per la preinscripció, la Universitat d'Alacant t'enviarà un SMS informant-te de la teua admissió en l'estudi.

La Universitat d'Alacant t'enviarà un e-mail (al correu electrònic que has facilitat en el sistema de preinscripció de la Generalitat) amb les instruccions de matrícula, la cita per a matricular-te i la teua adreça de correu institucional (...@alu.ua.es). Per a obtenir la contrasenya d'accés a UACloud entra en la següent pàgina: https://cvnet.cpd.ua.es/gestident/claveacceso/solicitar/es

La matrícula hauràs de formalitzar-la des del dia i hora que t'indique fins a la finalització del termini de matrícula. De no fer-ho perdràs la plaça.

La distribució de les cites de matrícula es realitza atenent a la nota d'accés a l'estudi. Per açò és convenient que et matricules com més prompte millor per a poder triar grup (un grup deixarà d'estar disponible quan es cobrisca el contingent).

Si ho desitges pots consultar el document d'Instruccions per a la matrícula del curs 2019-20 aprovat pel Consell de Govern.

DATES DE MATRÍCULA: Des del 15 de juliol fins a les 13:00 hores del 17 de juliol de 2019

TIPUS DE MATRÍCULA

Segun la normativa de permanència de la UA l'alumnat que es matrícula en un estudi pot realitzar una:

 • Matrícula a temps complet: A partir de 48 crèdits
 • Matrícula a temps parcial: de 24 a 47 crèdits
 • Matrícula reduïda en atenció a discapacitat: Entre 6 i 23 crèdits. Per a poder accedir a aquest tipus de matrícula cal presentar en la secretaria de la Facultat un informe favorable del Centre de Suport a l'Estudiant (CAU)

¿COM HE DE MATRICULAR-ME? (AUTOMATRÍCULA)

L'automatrícula es realitza accedint a UACloud i introduint l'usuari i contrasenya que se t'ha facilitat. Podràs fer-ho des de fora de la Universitat o acudint a la Sala d'automatrícula general de la Univesidad situada en la Biblioteca General de la UA o a la Sala d'automatrícula de la Facultat d'Educació, unicamente oberta al matí.

És important que abans d'iniciar la matricula conegues el número de compte bancària on vols domiciliar el pagament de la matrícula. De no ser així hauràs de tancar la teua matrícula triant l'opció de pagament únic i en efectiu.

Una vegada finalitzada la matrícula s'obtindrà:

 1. Un informe amb la relació d'assignatures matrículadas i el seu horari. Aquest comprovant és molt important per a qualsevol reclamació que vulgues realitzar en la Facultat d'Educació.

GRUPS I/O AGRUPACIONS

 • Cada assignatura està dividida en grups. Cada grup té un horari, torn i idioma específic.
 • Per a facilitar-te la matrícula, les assignatures estan concentrades en agrupacions determinades per l'idioma i el torn (demà-vesprada). Cada agrupació conté les assignatures que conformen el primer curs.
 • El grau de Primària aquest curs 2019-20 s'implanta un grup d'alt Rendiment (LLAURA) que tindrà la seua docència mayoritariamete impartida en anglès

DOCUMENTACIÓ

Documentació necessària per a la matrícula

Termini de lliurament: Tota la documentació necessària has de presentar-la en la Secretaria de la Facultat d'Educació en el mateix termini que el període de matrícula i abans de finalitzar els següents terminis màxims:

 • Estudiants que es matriculen en el mes de juliol: 6 de setembre de 2019
 • Estudiants que es matriculen en el mes de setembre: 3 d'octubre de 2019

L'incompliment d'aquests terminis suposarà l'anul·lació de la matrícula

¿PUC SOL·LICITAR RECONEIXEMENTS D'ASSIGNATURES?

L'alumnat de nou ingrés podrà sol·licitar reconeixement d'assignatures des del 10 de juliol al 15 d'octubre.

Si vols demanar reconeixement d'assignatures, has de fer-ho en UACloud ABANS de fer la matrícula, especialment quan sol·licites reconeixements des de FP: [UACloud - Forme expedient académco - Sol·licitar - Reconeixement de crèdits o convalidacions] - No has de matricular-te de les assignatures que demanes reconèixer,

COM PUC SOL·LICITAR ELS RECONEIXEMENTS

MODIFICACIÓ I ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

La Universitat d'Alacant no té establit un termini de modificació de matrícula. Solament podràs modificar la matrìcula dins dels mateixos terminis de matrícula que se t'han assignat

Normativa

PAGAMENT DE TAXES

La Universitat emetrà les cartes de pagament de les taxes de matrícula d'acord amb el següent detall, en funció del col·lectiu d'alumnat i la data de matrícula:

Col·lectiu

Termini

Conceptes que inclou

Venciment per al pagament

Alumnat de Màster universitari que inicia estudis i realitza la seua matrícula en el mes de juny i juliol de 2019 i alumnat del Grau que es matriculen en el mes de juliol de 2019

1 Taxes administratives i el 25% de les taxes acadèmiques 18 de setembre de 2019

Alumnat de Grau i Màster

universitari que matriculen estudis en el mes

de setembre de 2019

1

Taxes administratives i el 25% de les taxes acadèmiques

16 d'octubre de 2019

Tot l'alumando de Grau i

Màster universitari

2

25% de les taxes acadèmiques

16 de desembre de 2019

3

25% de les taxes acadèmiques

17 de febrer de 2020

4

25% de les taxes acadèmiques

16 d'abril de 2020

 • El principal sistema de cobrament de la Universitat d'Alacant és el rebut domiciliat. Perquè la Universitat puga cobrar la teua matricula hauràs d'introduir l'ANAVEN bancari en el sistema d'automatrícula i imprimir el SÀPIA (ordre de domiciliació bancària) , signar-ho el titular del compte i presentar-ho en la secretaria de la Facultat d'Educació.
 • De no fer-ho així la Facultat convertirà els teus rebuts en un pagament únic i en efectiu.
 • De no produir-se el pagament l'o l'estudiant perdrà la plaça
 • Si amb posterioritat al pagament del rebut es matriculara en un altre centre de la UA podrà fer valdre el seu pagament. Si és en una altra Universitat haurà de sol·licitar la devolució de taxes.
 • Si l'alumne o alumna té dret a algun descompte i vol que es reflectisca en el seu primer rebut, abans d'imprimir-ho i amb antelació al 31 de juliol haurà de presentar els documents acreditatius del descompte en la secretaria de la Facultat (original i còpia)

DESCOMPTES I EXEMPCIONS DE TAXES

Els descomptes i exempcions que es poden aplicar a l'import de la matrícula són els següents:

 • Beques i Exempcions de Taxes: L'alumnat que reba beca del MEC (Ministeri d'Educació i Ciència) o exempció de taxes de la Generalitat Valenciana, està exempt del pagament de la totalitat o de part de les taxes acadèmiques de matrícula.
 • Si eres sol·licitant de beca, el teu rebut només inclourà les taxes administratives. La resta (taxes acadèmiques) només les hauràs d'abonar si et deneguen la beca.
 • Exempció de taxes per Família Nombrosa: Perquè es faça efectiu aquest descompte,has de lliurar original i còpia del títol actualitzat (la data de caducitat ha de ser igual o posterior al dia de l'inici de curs 10/9/2018) en la secretaria de la Facultat en els terminis que per a cada curs s'establisquen.
 • Exempció de taxes per Família Monoparental: Perquè es faça efectiu aquest descompte,has de lliurar original i còpia del títol de família nombrosa actualitzat (la data de caducitat ha de ser igual o posterior al dia de l'inici de curs 10/9/2018) en la secretaria de la Facultat en els terminis que per a cada curs s'establisquen.
 • Exempció de taxes per a alumnat discapacitat: L'alumnat al que se li haja reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% o siguen pensionistes de la Seguretat Social per tenir reconeguda una incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, tindran dret a l'exempció total de les taxes acadèmiques de matrícula i preus públics, si no està caducada en la data de començament oficial del curs acadèmic (10/09/2018)
 • Exempció de taxes per a víctimes de bandes armades i elements terroristes: Tindran exempció total del pagament de taxes acadèmiques de matrícula l'alumnat que haja sigut víctima de bandes armades i elements terroristes.
 • Exempció de taxes per a víctimes de violència de gènere: D'acord amb l'article 45.4. de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, gaudiran de l'exempció total les víctimes de violència de gènere que acrediten aquesta condició, així com els fills i filles al seu càrrec menors de 25 anys. Perquè es faça efectiu aquest descompte,has de lliurar original i còpia de la resolució judicial que reconega aquesta condició o, mentre es dicta la resolució, informe del Ministeri Fiscal en el qual es desprenga que existeixen indicis que eres víctima d'aquesta violència.
 • Descompte per obtenció de Matrícula d'Honor: L'alumnat amb matrícula d'honor en l'avaluació global delº 2 curs de Batxillerat o amb premi extraordinari en el Batxillerat i que lliure la documentació acreditativa en la secretaria de la Facultat, tindrà, durant el primer any i per una sola vegada, exempció total del pagament de les taxes acadèmiques.
 • Haver-hi estat subjecte/a a el sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat, acreditat per la Consellería competent en matèria de protecció de menors, o mitjançant la sentència en la qual puguen aplicar-se mesurades de reeducació.
 • Estar en situació d'exclusió social, acreditat per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.
 • Renda Valenciana d'Inclusió. Exempció Social perquè aquells estudiants que siguen beneficiaris/as de la Renda Valenciana d'Inclusió i afecta al 100% de les taxes acadèmiques. L'alumnat podrà seleccionar-ho lliurement en automatrícula, sense ser necessari que presente cap documentació. Una vegada finalitzats els diferents períodes de matrícula, les universitats valencianes creuaran dades amb la Generalitat i s'eliminarà el descompte a aquelles persones que no siguen beneficiàries d'aquesta renda.

 

Secretaria. Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464