Saltar apartados

INFORMACIÓ PER A EMPRESES I TUTORS EXTERNS

PÀGINA PRINCIPAL DE PRÀCTIQUES

 

FUNCIONS DEL TUTOR/A DE EL CENTRE EXTERN

 • Facilitar la integració de l'estudiant en l'àmbit laboral de la seua especialitat.
 • Organitzar el programa individual de pràctiques del seu alumnat, atenent als aspectes formatius de l'itinerari corrrespondiente.
 • Facilitar a l'alumnat el coneixement del centre de pràctiques, la seua organització i com es desarollan els treballs en les diferents àrees del mateix.
 • Assessorar a alumnat en el desenvolupament de les pràctiques.
 • Ajudar al seu alumnat en el procés d'elaboració d'unitats didàctiques, sessions d'entrenament, programes físics, etc., en la seua implementació i en la seua valoració. crítica.
 • Avaluar el desenvolupament i l'aprofitament de les pràctiques del seu alumnat, d'acord al programa formatiu. A tal fi elaborarà un informe d'avaluació.

ITINERARIS DE PRÀCTIQUES

L'alumnat matriculat en CAFD eligirá un dels itineraris següents.

L'oferta facilitada pels centres estarà associada a aqueixos itineraris.

 • Per a l'itinerari de Docència en Educació Física l'oferta serà facilitada per la Conselleria d'Educació.

SOL·LICITUD D'OFERTA DE PRÀCTIQUES

 • L'oferta de centres de pràctiques depèn de la Facultat d'Educació; no obstant açò aquells centres, entitats o empreses interessats a acollir alumnat en pràctiques per al pròxim curs poden enviar la seua oferta a través d'aquest formulari: 

Formulari per al curs 2019-20  (data límit: 30 de juny de 2019)

 • Totes les pràctiques han de realitzar-se a través d'un conveni de cooperació educativa, ja que es tracta d'activitats formatives que requereixen la supervisió de la universitat. Només una vegada que s'haja subscrit el conveni, podrà l'empresa o institució acollir estudiants en pràctiques. Cap pràctica podrà començar abans de finalitzar la tramitació del conveni i la seua entrada en vigor, és a dir, no es podrà signar cap acord concret per a les pràctiques d'un estudiant sense que s'haja signat per ambdues parteixes el conveni que les empara. 

ASSIGNACIÓ D'ALUMNAT EN PRÀCTIQUES

 • Posarem a la disposició de l'alumnat l'oferta de pràctiques i l'alumnat triarà els centres per ordre de preferència tenint en compte la nota mitjana dels seus estudis (és a dir, si dos alumnes/as sol·liciten plaça en un centre que solament ofereix una, es tindrà en compte la seua nota per a ordenar l'assignació).
 • Una vegada adjudicada la plaça a l'alumne/a iniciarem l'acord de pràctiques entre alumne/a,  tutor/a extern de l'empresa i tutor/a de la Universitat.

¿QUÈ HA DE FER L'EMPRESA QUAN SE LI ASSIGNA UN ALUMNE/A EN PRÀCTIQUES?

 • L'alumnat serà assignat en pràctiques a una empresa/institució en funció de l'itinerari en què s'haja matriculat.
  • Entrenament esportiu
  • Gestió Esportiva
  • Activitat Física i Qualitat de Vida
  • Docència en Educació Física
 • Una vegada li haja sigut assignat alumnat en prácicas, haurà de signar-se l'acord de pràctiques entre l'alumne/a, tutor/a extern/a i tutor/a de la Universitat (un acord per cada alumne/a assignat).
 • El/la tutor/a extern rebrà l'oportuna notificació en el correu electrònic que haja facilitat a la Universitat.

SIGNATURA DE L'ACORD DE PRÀCTIQUES

 • Accedisca a la pàgina principal de la Universitat d'Alacant i a continuació a UACloud (a dalt a la dreta)
 • Li apareixerà la següent pantalla:

 

 Tot el procediment de signatura ho té disponible en aquest enllaç: Guia per a la signatura de l'acord de pràctiques

AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT EN PRÀCTIQUES PEL TUTOR/A EXTERN

El seu centre podrà oferir places per al Primer semestre, per al Segon SemestreAnual.

L'alumne realitzarà 140 hores de pràctiques en el període oferit per l'empresa.

 • Període de pràctiques Primer semestre: del 16 octubre 2017 al 22 de desembre 2017
 • Període de pràctiques Segon semestre: del 29 de gener 2018 al 23 de maig 2018
 • Període de pràctiques Anual: del 16 d'octubre 2017 al 23 de maig 2018

Com s'avalua a l'alumnat en pràctiques?

Una vegada finalitzats els períodes de pràctiques que a dalt s'indiquen, el tutor/a extern/a procedirà a qualificar a l'alumnat que tinga assignat. Per a açò, haurà d'emplenar una avaluació per a cada estudiant.

S'accedeix a través d'UACloud>> Pràctiques en empresa>> Estudiants. Guia per a l'avaluació de les pràctiques per part dels tutors/es externs

Qüestionari de qualitat

El qüestionari de qualitat és una breu enquesta a respondre pel tutor/a amb la qual podrem conèixer el seu nivell de satisfacció amb les pràctiques tutoritzades. S'accedeix a través d'UACloud>> Pràctiques en empresa>> qüestionaris. 

Guia per a la cumplimentació dels qüestionaris de qualitat

¿COM OBTENIR EL CERTIFICAT DE TUTOR/A DE PRÀCTIQUES?

 

Secretaria. Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464