Saltar apartados

Pràctiques grau mestre educació infantil

DOCUMENT DE PRÀCTICUM I, II i III 

OFERTA PÚBLICA DE CENTRES DE PRÀCTIQUES CURS 2019/20

Requisits de matrícula

PRÀCTICUM I: Tenir superats 100 crèdits d'assignatures bàsiques i obligatòries

PRÀCTICUM II: Tenir superat el Pràcticum I

PRÀCTICUM III: Tenir superat el Pràcticum I i dues assignatures optatives

Període de matrícula

Com una assignatura ordinària, en continuació d'estudis.

Guies docents: tipus de docència

Calendari

 • PRÀCTICUM I : del 25 d'octubre al 20 de desembre de 2019
 • PRÀCTICUM II: del 25 d'octubre al 20 de desembre de 2019
 • PRÀCTICUM III: del 3 de febrer al 7 de març de 2020

L'alumnat, per regla general, romandrà en el centre de pràctiques ajustant-se a l'horari i calendari escolar que li corresponga segons la localitat. Un matí o una vesprada a la setmana, que s'establirà en la fitxa de l'assignatura del pràcticum corresponent, s'assistirà a les sessions teoricopràctiques en la Facultat d'Educació.

Avaluació

 • Informe del tutor o tutora d'aula (60%)
 • Assistència i participació en les sessions de la Facultat (10%)
 • La realització i lliurament al tutor o tutora de facultat d'un portafolis de cadascun dels períodes  (30%)

Oferta i procediment d'ELECCIÓ de centre

Alumnat que ha de triar centre de pràctiques

 • Tot l'alumnat que no tinga centre assignat en el curs 2019-20 per a la realització d'un dels practicum haurà de triar centre per a la realització de les pràctiques.
 • A l'alumnat del Pràcticum II que ja haja cursat el Pràcticum I en un centre, se li adjudicarà directament el mateix centre

Ordre d'assignació

Ordre d'assignació segons la nota mitjana del Grau de Mestre d'Infantil, curs 2019/20

 L'assignació va en funció de la nota mitjana que figura en el teu expedient acadèmic que pots veure des d'UACloud-CV (targeta EXPEDIENT ACADÈMIC / Consultar / Expedient / Fitxa informativa)

Oferta pública de centres  de pràctiques

 • A causa de l'aprovació de Programa d'educació plurilingüe i intercultural (Llei 4/2018), les places en els centres no tenen perfil lingüístic assignat (valencià/castellà). El perfil lingüístic de l'assignatura serà el de la llengua vehicular del grup matriculat en la UA (seminaris i memòria de pràctiques). En aquest enllaç pots consultar els percentatges dels diferents programes lingüístics (valencià, castellà, anglès) dels centres docents pertanyents a la Generalitat Valenciana:

  http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/consulta-general

  Oferta pública de centres de pràctiques per al curs 2019-20. Aquesta llista és definitiva. L'alumnat del Pràcticum II que ja haja cursat el Pràcticum I en un centre, se li adjudicarà directament el mateix centre. Aqueixa plaça no apareix en aquesta llista:

OFERTA PÚBLICA DE CENTRES DE PRÀCTIQUES CURS 2019/20


Dates importants

 • Dies d'elecció de centres de pràctiques: De l'11 al 14 d'octubre de 2019
 • Resolució provisional de l'adjudicació: el 17 d'octubre, a partir de les 14h, s'indicarà en UACloud el centre assignat
 • Termini d'esmena i reclamacions: A través de CONTACTA AMB NOSALTRES el 17 i 18 d'octubre
 • Resolució definitiva de l'adjudicació: el 22 d'octubre, a partir de las 14h, s'indicarà en l'UACloud el centre assignat.

Recorda que l'assignació va en funció de la nota mitjana que figura en el teu expedient acadèmic que pots veure des del UACloud-CV (targeta EXPEDIENT ACADÈMIC / Consultar / Expedient / Fitxa informativa)

Com es tria el centre de pràctiques

 • El centre de pràctiques es tria mitjançant una aplicació que apareixerà en (UACloud >> Targeta PRÀCTiqueS EN EMPRESA >> Menú GESTIONS >> SOL·LICITUDS I OFERTES >> ACCEDIR els dies designats per a tal fi.
 • Es recomana a tot l'alumnat que abans d'iniciar el procés de selecció llegisca atentament el “Manual d'ús de sol·licitud de plaça" i seguisca les instruccions.
 • Si bé, el procés per a triar pràctiques es troba explicat en el manual, la Facultat vol posar l'accent en algunes recomanacions:
  1. Inicia el procés de selecció i ordenació tenint ja clar l'ordre de les places que vas a sol·licitar. Per a açò, la Facultat d'Educació ha publicat prèviament en la seua pàgina web el llistat de places. Les places en aquest llistat apareixeran exactament en el mateix ordre que les veus en l'ordinador.
  2. Tria tants centres com el teu nombre d'ordre d'assignació. Exemple. Si eres l'1 tria una oferta; si eres el 5 tria cinc ofertes; si eres el 20 tria vint ofertes; si eres el 100 tria cent ofertes i així successivament.
  3. Per aquesta raó la Facultat d'Educació també ha publicat prèviament en un anunci en Campus Virtual l'ordre d'assignació de les ofertes.
  4. Si has de triar un gran nombre d'ofertes, et recomanem que actues tal com s'explica en el "Manual d'ús de sol·licitud de plaça“ i que tingues ordenades les teues places amb anterioritat, segons el llistat publicat per la Facultat.
  5. Recorda que el centre docent assignat es mantindrà per a tots els períodes de pràctiques (PI, PII i PIII generalista). El canvi d'idioma suposa canvi de centre.
 • El procediment per a la selecció de centres de pràctiques per a la realització del Pràcticum III de menció serà publicat més endavant.

Oferta i Procediment d'elecció de centre- PIII menció

Alumnat que ha de triar centre de pràctiques

 Tot l'alumnat matriculat en el curs 2019-20 per a la realització d'un dels pràcticum de menció haurà de triar centre per a la realització de les pràctiques. Es tindrà en compte que l'alumnat que estiga realitzant en este curs acadèmic el PII té preferència en les places oferides pel seu centre. Si en un centre hi ha menys oferta que alumnes s'assignarà segons nota mitjana.

L'alumnat que tinga un PIII generalista seguirà amb el mateix centre que el que tinga en aquest curs acadèmic 2019/20 i no haurà de fer l'elecció a través d'UACloud

 Ordre d'assignació

 Llistats d'ordre d'assignació segons nota mitjana:

Alumnat Anglés

 Alumnat PT

 Alumnat Educació Física

Alumnat música

Oferta de places

 Consulta l'oferta de centres de pràctiques de menció en este curs 2019/20

 PT   Anglés   Física   Música

Dates importants

 • Dies d'elecció: Del 20 de desembre al 7 de gener (tots dos inclosos)
 • Resolució provisional: el 13 de gener s'indicarà en UACloud el centre assignat
 • Termini de subsanació i reclamacions: A través de CONTACTA AMB NOSALTRES el 13 i 14 de gener
 • Resolució definitiva: el 17 de gener s'indicará en UACloud el centre assignat

Recorda que l'assignació va en funció de la nota mitjana que figura en el teu expedient acadèmic que pots veure des d'UACloud-CV (targeta FORME EXPEDIENT ACADEMICO / Consultar / Expedient / Fitxa informativa) i que l'alumnat que està realitzant en aquest curs acadèmic el PII té preferència en les places oferides pel seu centre.

Com es tria el centre de pràctiques

 • El centre de pràctiques es tria mitjançant una aplicació que apareixerà en (UACloud >> Targeta PRÀCTIQUES EN EMPRESA >> Menú GESTIONS >> SOL·LICITUDS I OFERTES >> ACCEDIR) els dies designats per tal fi.
 • Es recomana a tot l'alumnat que abans d'iniciar el procés de selecció llegisca atentament el “Manual de sol·licitud de plaça” i seguisca les instruccions.
 • Si bé, el procés per a triar pràctiques es troba explicat en el manual, la Facultat vol posar l'accent en algunes recomanacions: 
  • Inicia el procés de selecció i ordenació tenint ja clar l'ordre de les places que sol·licitaràs. Per a açò, la Facultat d'Educació ha publicat prèviament en la seua pàgina web el llistat de places. Les places en aqueix llistat apareixeran exactament en el mateix ordre que les veus en l'ordinador.
  • Tot l'alumnat matriculat en el curs 2018-19 per a la realització d'un dels practicum de menció haurà de triar centre per a la realització de les pràctiques. Es tindrà en compte que l'alumnat que està realitzant en aquest curs acadèmic el PII té preferència en les places oferides pel seu centre. Si en un centre hi ha menys oferta que alumnat s'assignarà segons nota mitjana.
  • Per aquesta raó la Facultat d'Educació també ha publicat prèviament en un anunci en Campus Virtual i en la nostra web l'ordre d'assignació de les ofertes segons nota mitjana.
  • En la pantalla "ofertes" de l'UACloud realitza una recerca de les ofertes segons l'assignatura de menció en la qual estigues matriculat/da
  • Tria i ordena el següent nombre d'ofertes segons la teua menció:

Educació física: 100 ofertes
Inglés: 100 ofertes
Música: 50 ofertes
Pedagogia Terapèutica: 200 ofertes

  • Si has de triar un gran nombre d'ofertes, et recomanem que actues tal com s'explica en el "Manual de sol·licitud de plaça" i que tingues ordenades les teues places amb anterioritat, segons el llistat publicat per la Facultat.

Gestions en UACloud per a estudiants, tutors/es externs/es, administradors/es de centre i tutors/es UA

La Universitat d'Alacant ha incorporat els tràmits i gestions relacionats amb les pràctiques a través de la e-administració. Per això, l'alumnat, els tutors/es externs/es, administradors/es de centre i el professorat de la UA accediran, per a realitzar dites gestions, en el UACloud- Pràctiques en empresa. Els tutors/es externs/es i administradors/es de centre rebran prèviament les instruccions per a obtindre l'usuari UACloud.

Seguisca les instruccions indicades en aquest enllaç per a realitzar les gestions de pràctiques en el UACloud. 

Accés a l'aplicació web de pràctiques: perfil administrador/a de centre

L'accés com centre de pràctiques està vinculat a la persona que tinga la funció d'administrador/a de centre (o administrador/a delegació web, ADMDWEB) a través d'UACloud.

Seguisca les instruccions indicades en aquesta guia per a accedir a les dades del centre i a totes les pràctiques.

 

Secretaria. Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464