Saltar apartados

Pràctiques Màster Secundària

Declaració de responsabilitat i autoria.

Estructura de les assignatures

 • Les assignatures Pràcticum I (4 crèdits) i Pràcticum II (6 crèdits) s'estructuren de la manera següent:
 1. Període de pràctiques en els centres de pràctiques acreditats per al curs corresponent per la Conselleria conforme a l'ORDRE de 30 de setembre de 2009
 2. Seminaris grupals: segons l'horari que figura en les guies de les assignatures.
 3. Tutories individuals: segons l'horari que figura en les guies de les assignatures.
 • En el Pràcticum I l'alumnat serà guiat pel coordinador de pràctiques del centre que actuarà de tutor, per a conèixer les característiques del centre i les seues diferents actuacions educatives i organitzatives.
 • En el Pràcticum II l'alumnat serà guiat pel tutor o tutora d'especialitat assignat pel centre en les diferents actuacions educatives per a conèixer les característiques de l'acompliment de la docència de la seua especialitat, en una primera fase i, en una fase posterior, per a exercir l'activitat docent en una proposta d'aprenentatge concreta.

Calendari

Període de realització de pràctiques del curs 2019/20:

 • Practicum I: s'ha de realitzar necessàriament entre el 28 de gener i el 14 de febrer de 2020
 • Practicum II: el període en el qual s'autoritza a l'estudiant a realitzar pràctiques en el centre és del 10 de febrer i el 8 d'abril de 2020. Des de la coordinació del màster s'aconsella realitzar la major part de la pràctica abans de l'inici de les assignatures de segon semestre, no obstant l'horari s'ajustarà amb el tutor/a del centre de pràctiques.

El nombre total d'hores pràctiques és de 100. S'han de realitzar 100 hores pràctiques entre el Practicum I i II amb data màxima 8 d'abril de 2020.

Es recorda a l'alumnat que els horaris dels seminaris es poden consultar en la fitxa de l'assignatura.

Oferta i procediment d'elecció de centre

OFERTA CURS 2019/20

OFERTA DE CENTRES DE PRÀCTIQUES PER AL MÀSTER DE SECUNDÀRIA (CURS 2018-19)-oferta en format excel

 Consideracions que cal tenir en compte sobre l'adjudicació de places

 1. El torn de matí o vesprada depèn de l'organització interna del centre. Si bé l'estudi del màster és de vesprada, les pràctiques seran majoritàriament de matí.
 2. El procés d'assignació de les places es realitza conforme als criteris següents:
  1. Per preferència de l'alumne o alumna.
  2. Per nota mitjana de la titulació amb la qual accedeix al màster (en cas que la demanda supere l'oferta). Consulta la llista de la teua especialitat ordenada segons nota mitjana de l'estudi d'accés.

 

Ordre d'adjudicació de centres de pràctiques segons nota mitjana de l'estudi d'accés.Les especialitats 2 i 3 s'ordenen juntes, ja que l'adjudicació es farà de forma conjunta.Si no s'ha aportat la nota mitjana de l'estudi d'accés (certificat acadèmic) o el document d'equivalència és erroni s'ha considerat un 5 com a nota mitjana.

La Facultat d'Educació ofereix de forma prioritària els centres que estan adscrits a la Universitat d'Alacant. Aquesta selecció és OBLIGATÒRIACercador de centres adscrits a la Universitat d'Alacant o a la Universitat Miguel Hernández ATENCIÓ: en el cercador s'inclouen tots els centres, acreditats o no com a centres de pràctiques per la Conselleria.

Si fóra possible l'assignació en centres adscrits a la UMH s'obrirà un procés específic (s'informarà en el seu moment a través d'anunci en UACloud).

 Procés de selecció de centres

El procés per a elecció de centres de pràctiques es realitzarà a través de l'UACloud en totes les especialitats excepte les següents l'elecció de les quals serà "a mà alçada":
- Especialitat 2 "Cicles formatius (professorat Educació Secundària)"
- Especialitat 3 "Cicles formatius (cos professorat tècnic formació professional)"

La selecció de centres es farà sobre l'oferta publicada per la Facultat d'Educació (Vegeu OFERTA). Les places seran adjudicades segons nota mitjana de l'estudi d'accés (vegeu llistat en l'apartat anterior).

Si fóra possible l'assignació en centres adscrits a la UMH s'obrirà un procés específic  (s'informarà en el seu moment a través d'anunci en UACloud).

A través de l'UACloud:
L'elecció de places a través de l'UACloud es realitzarà per a totes les especialitats excepte les especialitats 2 i 3, i seguirà el següent procediment:

Com fer l'elecció: En UACloud>> Targeta PRÀCTIQUES EN EMPRESA>> Menú GESTIONS>> SOL·LICITUDS I OFERTES>> ACCEDIR

És imprescindible llegir-se prèviament el manual d'elecció de centres i seguir les indicacions que conté.

 • Termini de sol·licitud: Del 27 al 28 de novembre (tots dos inclusivament).
 • Adjudicació provisional: el 2 de desembre, a partir de las 14h, s'indicarà en l'UACloud el centre assignat.
 • Esmena i reclamacions: A través d'aquest formulari el 2 i 3 de desembre.
 • Adjudicació definitiva:el 5 de desembre, a partir de las 14h, apareixerà en l'UACloud el centre assignat.

A mà alçada:
Es convoquen les especialitats 2 i 3 (les dues especialitats de Cicles Formatius seran adjudicades de forma conjunta) el 10 de desembre a les 16.30 en l'Aula ED/0-13 de la Facultat d'Educació

Vegeu OFERTA

L'alumnat que no puga acudir-hi, pot autoritzar una altra persona. L'autorització ha d'incloure el següent:

Nom i cognoms de l'estudiant que representa

 i o

rdre de preferència dels centres de pràctiques

L'autorització ha d'anar acompanyada d'una còpia del DNI del representat i de la persona autoritzada. En el cas de no poder autoritzar una altra persona, pot autoritzar la Secretaria de la Facultat d'Educació indicant l'ordre de preferència a través del "contacta amb nosaltres"

Selecció places lliures UMH

Procediment curs 2019/20:

L'alumnat de totes les especialitats del màster, en el cas d'estar interessat/da a realitzar les pràctiques de l'OFERTA LLIURE DE LA UMH -(oferta en format excel) ha de sol·licitar-ho a través de l'UACloud 

UACloud>> Targeta PRÀCTIQUES EN EMPRESA>> Menú GESTIONS>> SOL·LICITUDS I OFERTES>> ACCEDIR

L'assignació es realitzarà segons nota mitjana de la titulació d'accés

És imprescindible llegir-se prèviament el manual d'elecció de centres i seguir les indicacions que conté.

 • Termini de sol·licitud: Del 20 de desembre al 7 de gener (tots dos inclusivament).
 • Adjudicació provisional: el 9 de gener s'indicarà en UACloud el centre assignat.
 • Esmena i reclamacions: A través d'aquest formulari el 9 i 10 de gener
 • Adjudicació definitiva: el 13 de gener s'indicarà en UACloud el centre assignat

ATENCIÓ: 

ATENCIÓ: si l'alumne/a realitza l'elecció d'aquestes places i se li pot assignar alguna d'elles, no serà possible renunciar a aquesta assignació, per la qual cosa es perd l'assignació prèvia. És per això important estar segur de participar i de seleccionar places que realment siguen del seu interés. D'altra banda, les places que pogueren quedar vacants no es tornaran a oferir.

Calendari de lliurament de memòries Pràcticum I i Pràcticum II

 • La Facultat ha determinat la data límit de lliurament de memòries. El professorat acordarà amb l'alumnat la data de lliurament de la memòria.
 • Data límit de lliurament de la convocatòria C3: --- 2019
 • Data límit de lliurament de la convocatòria C4: --- 2019

Gestions en UACloud per a estudiants, tutors/es externs/es i tutors/es UA


La Universitat d'Alacant ha incorporat els tràmits i les gestions relacionats amb les pràctiques a través de l'administració electrònica o e-administració. Per això, l'alumnat, els tutors/es externs/es i el professorat de la UA accediran, per a realitzar aquestes gestions, en l'UACloud-Pràctiques en empresa. Els tutors/es externs/es rebran prèviament les instruccions per a obtenir l'usuari UACloud.

Seguiu les instruccions indicades en aquest enllaç, per a realitzar les gestions de pràctiques en el UACloud.

Accés a l'aplicació de pràctiques: perfil administrador/a de centre

L'accés com a centre de pràctiques està vinculat a la persona que tinga la funció d'administrador/a de centre o delegació web a través d'UACloud. En el cas dels estudis de Màster en Educació Secundària correspon al coordinador/a de pràctiques del centre.

Seguiu les instruccions indicades en aquesta guia per a accedir a les dades del centre i a la informació de les pràctiques.

 

Secretaria. Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464