Saltar apartados

4ª Matrícula de Gracia

¿Què és laª 4 Matrícula de Gracia?

Podràs matricular-te 3 vegades per assignatura, més una 4ª, que s'atorgarà automàticament, sempre que el teu rendiment acadèmic en els cursos anteriors siga, almenys el 50%. Per al càlcul del rendiment es tindrà en compte el nombre de crèdits superats respecte als crèdits de les assignatures matriculades. A aquests efectes, els crèdits de les assignatures matriculades computaran només una vegada i no computaran els crèdits incorporats mitjançant el reconeixement de crèdits.
Només l'alumnat que li resten com a màxim 60 crèdits per a finalitzar, podrà sol·licitar a la Rectora o al Rector una 5ª matrícula.

¿Com se sol·licita?

Quan les actes de la C4 (Julio) estiguen tancades, la Universitat realitzarà d'ofici la revisió mèdica de les teues convocatòries. Poden passar diversos casos:

  1. Que es complisquen les condicions de rendiment acadèmic per a sol·licitar: la Universitat t'informa al teu e-mail de la UA i et deixarà matricular-te, entenent la matrícula com a petició formal de quarta matrícula de gràcia.
  2. Que no es complisquen les condicions de rendiment acadèmic: Si l'assignatura és bàsica/obligatòria la Universitat bloquejarà el teu expedient, i t'indicarà que no pots matricular-te en aqueix estudi en la UA. En el cas que siga una assignatura optativa podràs triar una altra optativa del teu pla d'estudis. Només podràs tornar a la titulació si, mitjançant una sol·licitud de reconeixement d'assignatures, et fóra/n reconeguda/s la/les assignatura/s que la seua 3ª Matrícula ha sigut esgotada. Aquesta admissió requerirà en tot case informe favorable de la Comissió de Reconeixement i Transferència del Centre.

No podràs cursar aquesta/s assignatura/s com a alumnat visitant per a després reconèixer-la/s.

Continuació d'estudis per al·legació de motius de força major o circumstàncies sobrevingudes

Si el no emplene de les condicions de rendiment acadèmic és a causa de motius de força major o circumstàncies sobrevingudes degudament justificades, podràs sol·licitar a la Vicerectora d'Estudiants la continuació en el teu estudi.

La sol·licitud es realitza des d'UA CLOUD seguint els següents passos:

I-Administració> Tràmits> Instància Genèrica>

En l'apartat EXPOSA indiques els motius o circumstàncies que t'han impedit obtenir el rendiment acadèmic necessari.

En l'apartat SOL·LICITA has d'indicar que sol·licites a la Vicerectora d'Estudiants la continuació en els teus estudis, ja que els motius o circumstàncies referits t'han impedit obtenir el rendiment acadèmic necessari. Podràs adjuntar escanejats els documents que estimes oportuns.

A continuació punxes en: SEGÜENT> CONFIRMAR>

La resposta de la Vicerectora podràs veure-la en:

UA CLOUD> I-Administració> Formes expedient

¿I si no supere laª 4 matrícula de Gracia?
  • L'alumnat al que li resten <= 60 crèdits per a finalitzar, podrà sol·licitar a la Rectora o al Rector una 5ª Matrícula de Gracia.
  • L'alumnat al que li resten >60 crèdits per a finalitzar, haurà d'abandonar la titulació en aquesta Universitat, o canviar d'estudi. Només podrà tornar a la titulació si, mitjançant una sol·licitud de reconeixement d'assignatures, li anara reconeguda l'assignatura que la seua 4ª Matrícula de gràcia ha sigut esgotada. Aquesta admissió requerirà en tot case informe favorable de la Comissió de Reconeixement i Transferència del Centre.

L'alumnat que esgota laª 4 matrícula de gràcia no poden cursar assignatures com a alumnat visitant per a després reconèixer-les.

Continuació d'estudis per al·legació de motius de força major o circumstàncies sobrevingudes

Si la no superació de la/s assignatures/s en 4ª Matricula, és a causa de motius de força major o circumstàncies sobrevingudes degudament justificades, podràs sol·licitar a la Vicerectora d'Estudiants la continuació en el teu estudi.

La sol·licitud es realitza des d'UA CLOUD seguint els següents passos:

I-Administració> Tràmits> Instància Genèrica>

En l'apartat EXPOSA indiques els motius o circumstàncies que t'han impedit superar l'assignatura en aquesta 4ª Matricula de Gracia.

En l'apartat SOL·LICITA has d'indicar que sol·licites a la Vicerectora d'Estudiants la continuació en els teus estudis, ja que els motius o circumstàncies referits t'han impedit superar l'assignatura en aquesta 4ª Matricula de Gracia. Podràs adjuntar escanejats els documents que estimes oportuns.

A continuació punxes en: SEGÜENT> CONFIRMAR>

La resposta de la Vicerectora podràs veure-la en:

UA CLOUD> I-Administració> Formes expedient

 

Secretaria. Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464