Saltar apartados

Com sol·licitar el trasllat d'expedient

Una vegada admès/a en un grau universitari, el/l'estudiant ha de realitzar un trasllat d'expedient, procés acadèmic-administratiu que, a instàncies de l'estudiant li permet iniciar, continuar o simultanejar estudis. El trasllat haurà de realitzar-se entre estudis universitaris oficials o per a l'acreditació de les proves d'accés a la universitat.

No has de traslladar el teu expedient si ja eres titulat/da.

Trasllat d'Expedient per a estudiants de la UA

Estudiants admesos en un altre grau de la Universitat d'Alacant

 • Ha de realitzar-se la sol·licitud de trasllat d'expedient des d'UACloud > I-Administració > Tràmits Acadèmics > Sol·licitud de Trasllat d'expedient. No és necessari adjuntar carta d'admissió o justificant de matrícula. El tràmit és gratuït.

Estudiants admesos en una altra Universitat

 • Ha de realitzar-se la sol·licitud de trasllat d'expedient online a través d'UACloud > I-Administració > Tràmits Acadèmics > Sol·licitud de Trasllat d'Expedient.
 • S'han d'emplenar totes les dades, tant d'universitat d'origen com de destinació. És obligatori adjuntar escanejada la carta d'admissió o justificant de matrícula en format pdf.
 • Una vegada comprovats les dades per l'administració (*), es generarà el rebut de les taxes corresponents a Trasllat d'Expedient. En UACloud > Pagament de rebuts podràs abonar el rebut online, mitjançant targeta bancària de qualsevol entitat, o imprimint el rebut per al seu pagament en efectiu en les següents entitats bancàries (Banc Sabadell, Banc Santander o Bankia). (*) Tancament d'actes, dades d'accés complets, trasllats precedents, etc.
 • Important: si compleixes algun dels requisits per a aplicar els descomptes aplicables, és necessari comunicar-ho a la Facultat d'Educació (Contacta amb Nosaltres) perquè siguen aplicats en el rebut.
 • Hauràs de presentar l'original del rebut del Trasllat d'Expedient, una vegada abonat, en la secretaria del centre de la universitat de destinació on vages a estudiar.

Trasllat d'expedient per a estudiants que accedeixen a titulacions de la UA

Estudiants que INICIEN estudis universitaris

 • Hauran de sol·licitar el Trasllat del seu Certificat d'Accés a la Universitat els/les estudiants que accedisquen mitjançant:
  • Prova d'Accés a la Universitat (PAU) d'una altra comunitat autònoma o
  • Prova d'Accés de majors de 25 anys realitzada en una altra universitat
 • La Facultat d'Educació els facilitarà una carta d'admissió, que hauran de presentar en la seua Universitat. Hauran de realitzar els tràmits corresponents seguint les instruccions que els indiquen en la seua universitat.
 • Una vegada abonat el rebut corresponent a les taxes de trasllat d'expedient, hauran de lliurar-ho en la secretaria de la Facultat.
 • L'admissió definitiva quedarà condicionada a la recepció d'aquest certificat i a la verificació dels requisits acadèmics exigits per a formalitzar la matrícula.

Estudiants amb expedient universitari obert en un altre centre que accedisquen mitjançant preinscripció o per reconeixement mínim de 30 crèdits ECTS.

 • La Facultat d'Educació els facilitarà una carta d'admissió, que hauran de presentar en la seua universitat. Hauran de realitzar els tràmits corresponents seguint les instruccions que els indiquen en la seua universitat.
 • Una vegada abonat el rebut corresponent a les taxes de trasllat d'expedient, hauran de lliurar-ho en la secretaria de la Facultat.
 • L'admissió definitiva quedarà condicionada a la recepció d'aquest certificat i a la verificació dels requisits acadèmics exigits per a formalitzar la matrícula.

Trasllat d'Expedient per Simultaneïtat

Simultaneïtat d'estudis és la possibilitat que té l'estudiant de cursar dos o més titulacions universitàries oficials al mateix temps, ja siga en la mateixa o en diferent universitat.

Seguint la Instrucció del Vicerectorat d'Estudiants de la Universitat d'Alacant (25/10/2012 ): La simultaneïtat entre estudis oficials s'autoritza sempre que l'alumnat complisca amb els requisits d'accés i adjudicació de places vigents i aplicables en aquesta universitat per a cada curs acadèmic. En qualsevol cas, als estudiants que simultanegen estudis oficials se'ls aplicarà la Normativa de Permanència i Continuació d'Estudis en tots els estudis dels quals es matriculen.

Simultaneïtat en estudis de la Universitat d'Alacant

 • Els/les estudiants que desitgen simultanejar estudis des del seu inici en la Universitat d'Alacant, hauran d'obtenir plaça en ambdues titulacions. En matricular-se, l'estudiant haurà de sol·licitar la simultaneïtat expressament en els Centres corresponents. En l'expedient acadèmic que s'òbriga en cada titulació es farà constar tal circumstància. A més, hauràs de seguir els passos corresponents a" Estudiants que INICIEN estudis universitaris"
 • Si ja has iniciat estudis en la Universitat d'Alacant i desitges simultanejar amb altres estudis de la UA, haurà de realitzar-se la sol·licitud de trasllat d'expedient des d'UACloud > I-Administració > Tràmits Acadèmics > Sol·licitud de Trasllat d'expedient, especificant simultaneïtat. No és necessari adjuntar carta d'admissió o justificant de matrícula. El tràmit és gratuït.

Simultaneïtat entre estudis de la UA i una altra Universitat

 • Si ja eres estudiant de la Universitat d'Alacant i vols simultanejar amb un estudi d'una altra universitat has de posar-te en contacte amb aqueixa universitat per a informar-te sobre els requisits per a accedir al grau. Una vegada admès, hauràs de sol·licitar el trasllat d'expedient per simultaneïtat segons s'indica a continuació.
 • Ha de realitzar-se la sol·licitud de trasllat d'expedient online a través d'UACloud > I-Administració > Tràmits Acadèmics > Sol·licitud de Trasllat d'Expedient.
 • S'han d'emplenar totes les dades, tant d'universitat d'origen com de destinació. Hauràs de, obligatòriament, marcar per simultaneïtat i adjuntar escanejada la carta d'admissió on s'indique específicament que has sigut admès/a per a simultanejar estudis.
 • Una vegada comprovats les dades per l'administració (24 hores aproximadament), es generarà el rebut de les taxes corresponents a Trasllat d'Expedient. En UACloud > Pagament de rebuts podràs abonar el rebut online, mitjançant targeta bancària de qualsevol entitat, o imprimint el rebut per al seu pagament en efectiu en les següents entitats bancàries (Banc Sabadell, Banc Santander o Bankia)
 • Important: si compleixes algun dels requisits per a aplicar els descomptes aplicables, és necessari comunicar-ho a la Facultat d'Educació (Contacta amb Nosaltres) perquè siguen aplicats en el rebut.
 • Hauràs de presentar l'original del rebut del Trasllat d'Expedient per simultaneïtat, una vegada abonat, en la secretaria del centre de la universitat de destinació on vages a estudiar.
 • Els expedients corresponents a tots els estudis en els quals hages sigut admès/a romandran oberts.

Normativa

REIAL DECRET 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles

Article 56.3: "L'adjudicació de plaça en una altra universitat donarà lloc al trasllat de l'expedient acadèmic corresponent, el qual haurà de ser tramitat per la universitat de procedència, una vegada que l'interessat acredite haver sigut admès en una altra universitat".

 

Secretaria. Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464