Saltar apartados

Devolució de taxes

DESCRIPCIÓ
 • Es podrà sol·licitar devolució de taxes acadèmiques, administratives o per prestació de serveis universitaris abonades amb caràcter previ a l'activitat quan aquesta no tinga finalment lloc per causes no imputables, directa o indirectament, al subjecte passiu.
 • En el cas de taxes corresponents a matrícula en estudis oficials (grau, màster), amb caràcter general, l'anul·lació no comportarà devolució, excepte:
  • Si l'anul·lació de matrícula es produeix per causa de defunció, malaltia o accident greu que impedisca la consecució normal del curs, es tindrà dret a la devolució de taxes en la part proporcional al servei que no es vaja a prestar a l'estudiant.
  • En el cas d'estudiants matriculats per primera vegada en el primer curs d'un estudi oficial, que siguen admesos en un altre estudi universitari del mateix nivell i sol·liciten l'anul·lació de la matrícula i la devolució de les taxes amb anterioritat al 15 de desembre de l'any acadèmic en curs. Si el nou estudi en el qual ha sigut admès és de la Universitat d'Alacant, l'estudiant podrà sol·licitar la compensació de les taxes abonades entre els Centres afectats, sempre que anul·le la seua matrícula inicial en un termini no superior a 5 dies hàbils des que va efectuar la seua última matrícula.
  • Es podrà sol·licitar devolució de taxes de matrícula quan s'obtinga una beca (MEC, GVA, Universitat) amb posterioritat als períodes de pagament de taxes.

TERMINIS A TENIR EN COMPTE

Es disposa d'un termini de 4 anys des que es produeix la situació que dóna dret a la devolució.

TRÀMITS

La devolució de taxes ha de tramitar-se a través de:

 • i-Administració (UACloud): Tràmits > Acadèmics > Sol·licitud de devolució de taxes. En el formulari electrònic de sol·licitud s'haurà de seleccionar:
  • Dades del Curs Acadèmic, Any (MOLT IMPORTANT: seleccionar l'any corresponent a la sol·licitud de devolució)
  • Dades del rebut, Tipus de devolució, Nom de l'estudi
  • Motivació, triar el motiu real en el desplegable
  • Observacions
  • Dades bancàries, mitjançant Gestió de comptes, s'ha de seleccionar un compte per a devolució
  • Documents adjunts, copia Credencial becari, còpia lliure família nombrosa, etc.

Més informació

Secretaria. Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464