Saltar apartados

Sol·licitud expedició de diversos tipus de certificats

La informació sobre el teu expedient acadèmic pots sol·licitar-la a través de:

Fitxa informativa de l'alumne/a. Document gratuït; només té valor informatiu. Indica les assignatures cursades i matriculades, el nombre de crèdits, les qualificacions obtingudes i la nota mitjana de l'expedient. Pots descarregar-lo des de UA-Cloud (Secretaria Virtual> Expedient>Resum de l'Expedient). Si ho sol·licites en la secretaria t'ho lliurem amb el segell de la Facultat.

Certificat acadèmic. Aquest document té validesa oficial. Indica les assignatures cursades i matriculades, el nombre de crèdits, les qualificacions obtingudes i la nota mitjana de l'expedient. Pots sol·licitar-lo de dues formes:

- Electrònic. Està signat electrònicament, d'acord a la normativa vigent.
- En paper. Està signat per la Degana, el Secretari i la responsable administrativa de la Facultat.

Els certificats acadèmics tenen una taxa administrativa de 27,34 € per al curs 2018/19, segons el Decret de Taxes de la Generalitat Valenciana.

Els certificats acadèmics i les fitxes informatives contenen dades de caracter personal i, en compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, solament es lliuraran a la persona interessada o a la persona degudament autoritzada que adjunte còpia del DNI de qui el sol·licita i el seu propi DNI.

Models de certificats

 • Certificat Acadèmic Personal Complet: mostra totes les assignatures, superades o no, per curs acadèmic, les qualificacions obtingudes i la nota mitjana de l'expedient.
 • Certificat Acadèmic Personal Resumit: mostra únicament les assignatures superades, les qualificacions obtingudes i la nota mitjana de l'expedient.
 • Certificat per a la renovació del Títol de Família Nombrosa: S'obté de forma gratuïta i immediata des d'UA CLOUD CV, en l'apartat: UA CLOUD CV> eAdministració> Tràmits> Acadèmics> Certificat de Matrícula> Tries la teua carrera> Següent> Confirmar> Descarregar Certificat de Matrícula

La secretaria expedirà aquests certificats en el termini de dos dies hàbils des que se sol·liciten

Idiomes disponibles

 • Certificat acadèmic, per a l'alumnat de Grau/Màster: espanyol, valencià i anglès
 • Fitxa informativa: espanyol i valencià
 • Certificat acadèmic, per a l'alumnat de Llicenciatura/Diplomatura: espanyol i valencià

Descomptes aplicables

L'aplicació dels diversos descomptes solament serà aplicable si es presenta la documentació justificativa en vigor:

 • Família Nombrosa General (50%). Has de presentar original i fotocòpia, per al seu acarament, del títol actualitzat de família nombrosa.
 • Família Nombrosa Especial (100%). Has de presentar original i fotocòpia, per al seu acarament, del títol actualitzat de família nombrosa.
 • Discapacitat igual o superior al 33% (100%). Has de presentar certificació de tal circumstància i fotocòpia per al seu acarament.
 • Víctima de bandes armades i elements terroristes (100%). Has de presentar original i fotocòpia, per al seu acarament, del document que acredite tal situació o, en cas de ser fill/a de la persona reconeguda com a víctima, llibre de família i l'última declaració de l'IRPF dels pares.
 • Família monoparental de Categoria Especial. Exempció total (100%) de les taxes. Has de presentar original i fotocòpia, per a la seua acare, del títol actualitzat de família monoparental.
 • Família monoparental de Categoria General. Descompte del 50% de les taxes. Has de presentar original i fotocòpia, per a la seua acare, del títol actualitzat de família monoparental.
 • Víctima de violència de gènere. Exempció total (100%) de les taxes.
 • Haver-hi estat subjecte/a a el sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat, acreditat per la Consellería competent en matèria de protecció de menors, o mitjançant la sentència en la qual puguen aplicar-se mesurades de reeducació.
 • Estar en situació d'exclusió social, acreditat per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

Certificat acadèmic electrònic

A través de l'e-Administració integrem les noves tecnologies en els tràmits administratius, passant els processos en paper a processos electrònics.

El certificat electrònic, que sempre estarà disponible en UA Cloud (Campus Virtual), pots obtenir-lo en 30 segons, evitant els temps d'espera i desplaçaments. A més, es pot imprimir les vegades que ho necessites, per la qual cosa no és necessari sol·licitar compulses.

Preguntes freqüents sobre certificats electrònics

Com se sol·licita un certificat acadèmic electrònic?

A través d'UA Cloud Campus Virtual, seguint els següents passos:

eAdministració >> Tràmits >> ACADÈMICS >> CERTIFICAT ACADÈMIC >>

Tries DADES DEL CERTIFICAT SOL·LICITAT >> SEGÜENT >> CONFIRMAR >>

PAGAMENT AMB TARGETA >> (Emplenes núm. targeta) >> ACCEPTAR >> FINALITZAR

(Esperes 30 segons)

Tindràs disponible el certificat en l'apartat Els meus expedients.

Pots abonar el certificat electrònic mitjançant targeta bancària de qualsevol entitat, excepte American Express, Dinners i Visa Electron.


Quins avantatges té demanar el certificat electrònic?

 • Si necessites una còpia compulsada del certificat no et farà falta abonar la taxa de compulsa de documents (10'69 €). Bastarà que t'imprimisques de nou el certificat electrònic.
 • El certificat sempre estarà disponible en la teua UA Cloud Campus Virtual (e-Administració>Els meus Expedients). No hi ha risc de pèrdua o extraviament del document.
 • Pots obtenir-lo en 5 minuts, i sense necessitat de desplaçar-te fins a la Secretaria del Centre.

Qui pot sol·licitar un certificat acadèmic electrònic?

 • L'alumnat de Grau.
 • L'alumnat de Màster Oficial.
 • L'alumnat de Diplomatura/Llicenciatura que disposen de contrasenya d'accés al Campus Virtual. Si has oblidat la contrasenya pots sol·licitar una nova entrant com a usuari extern i enviant un part (en el qual adjuntaràs el teu DNI) .

Si el teu número identificatiu en la Universitat d'Alacant és un Passaport no podràs sol·licitar el certificat electrònic, ja que la plataforma e-Administració actualment solament pot utilitzar-se amb DNI o NIE. Si desitges canviar el teu número identificatiu de Passaport a DNI o NIE, pots fer-ho sol·licitant-ho en la Secretaria del Centre, adjuntant la documentació corresponent.

Hi ha algun tràmit que no puga realitzar presentant el certificat acadèmic electrònic?

Solament un: la Legalització de documents acadèmics universitaris originals que han de fer efecte en l'estranger. Per a realitzar aquest tràmit, els certificats acadèmics hauran d'anar amb signatura manuscrita. Per tant, no es podrà utilitzar el certificat electrònic per a la realització d'aquest tràmit.

Per a qualsevol altre tràmit a realitzar a Espanya el certificat electrònic és totalment vàlid.

Validació del certificat

Qualsevol persona pot comprovar la validesa del certificat que presentes.

Fes clic en la pàgina principal de la Universitat d'Alacant i després en Seu Electrònica (dalt a la dreta)

En el menú de l'esquerra fes clic en Validació de documents. Hi hauràs d'introduir el codi que apareix en el teu certificat acadèmic (marge esquerre) i el text de verificació que t'apareix baix.

D'aquesta forma es podrà verificar que el certificat que presentes és autèntic i vàlid.

 

He presentat el certificat electrònic i no me l'han acceptat.

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics (LAECSP) empara aquests certificats. A més, qualsevol persona física o jurídica pot comprovar la validesa i autenticitat d'un document electrònic produït per la Universitat d'Alacant a través del Validador de documents.

El Codi segur de verificació (CSV) apareix a l'esquerra del certificat electrònic.

Sóc membre de família nombrosa i, al sol·licitar el certificat electrònic, no m'apareix el descompte corresponent.

Si el descompte no apareix automàticament, és perquè el document que tenim en Secretaria està caducat. En aqueix cas, has de presentar en la Secretaria de la Facultat l'original i la fotocòpia, per al seu acarament, del títol de família nombrosa en vigor.

El certificat electrònic, només pot abonar-se mitjançant targeta bancària a través del UA-Cloud?

També pots abonar-lo en efectiu en les entitats col·laboradores. En aqueix cas, el certificat estarà disponible en e-Administració>Els meus Expedients en el dia hàbil següent al dia de l'abonament.

Per a imprimir-te el rebut, en sol·licitar el certificat, has de fer clic a CONFIRMAR>> SEGÜENT (no tries PAGAMENT AMB TARGETA). Tindràs el rebut disponible per a imprimir-lo en el teu campus virtual (Pagaments de rebuts).

En sol·licitar el certificat electrònic, la finestra d'e-Administració se m'obri en blanc.

Es recomana desactivar el bloqueig de finestres emergents. Si en intentar accedir el bloqueig rebutja la pàgina, el navegador et preguntarà si desitges accedir "només aquesta vegada" o "en qualsevol ocasió d'ara endavant". En tots dos casos, podràs continuar tramitant el certificat.

També pots provar a sol·licitar el certificat electrònic utilitzant un altre navegador.

Certificat acadèmic en paper

Aquest certificat s'expedeix en paper i està signat per el Degà, el Secretari i la responsable administrativa de la Facultat.

Pots sol·licitar-lo personalment en secretaria o des de la pàgina web de la Facultat d'Educació

Els certificats acadèmics en paper s'expedeixen en el termini de 2 dies hàbils des que se sol·liciten.

Formes de pagament

 

Secretaria. Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464