Saltar apartados

Sol·licitud expedició Títol

Requisits per a sol·licitar el títol

 • Per a iniciar el tràmit de sol·licitud de títol han de complir-se els següents requisits:
 1. Superar la totalitat dels crèdits que componen la teua titulació d'acord a l'establit en el teu pla d'estudis.
 2. Estar al corrent del pagament de la teua matrícula. Si eres sol·licitant de beca, i encara no s'ha resolt, tens dues opcions:
  1. Esperar que es resolga la beca i sol·licitar posteriorment el títol.
  2. Abonar l'import íntegre de la matrícula i si posteriorment la beca es concedeix, sol·licitar la devolució de taxes.
 3. Les actes corresponents a les assignatures que et falten per a completar els estudis han d'estar tancades.

 

Graus i Màster

La sol·licitud de títol oficial de Grau i Màster es realitza ara a través de l'aplicació e-Administració d'UACloud.

Amb aquest sistema l'alumnat obtindrà la certificació supletòria provisional del títol en format electrònic (gaudeix d'idèntic valor que el títol) de forma còmoda sense desplaçar-se de la seua casa.

Nou procediment de sol·licitud de títol oficial per a les titulacions de grau i màster a través de la e-administració.

Diplomatures i segons cicles

Si una vegada finalitzats els teus estudis desitges sol·licitar l'expedició del teu Títol Acadèmic hauràs de dirigir-te a la Secretaria de la Facultat.

Bàsicament hauràs de tenir en compte el següent:

Documentació que has de presentar

Una vegada comprovat que reuneixes els requisits necessaris, la Secretaria del Centre et facilitarà el rebut de taxes per a l'expedició del títol i hauràs de lliurar:

 1. Imprés sol·licitud expedició títol + SET

  Imprés sol·licitud expedició títol + SET

 2. Una fotocòpia del DNI, passaport o un altre document d'identitat vàlid i en vigor en l'estat membre de la Unió Europea
 • Una vegada sol·licitat el títol, emetrem el rebut de taxes que podràs visualitzar en UACloud (Campus Virtual). Aqueix rebut podràs pagar-lo:
  • Amb targeta a través d'UACloud (Campus Virtual) (en aqueix cas podràs portar-te el Certificat Supletori del Títol en el mateix moment)
  • Arreplegant el rebut en secretaria, abonant-lo en un altre moment a través d'UACloud (Campus Virtual) o descarregant-lo a través d'UACloud (Campus Virtual) i abonant-lo a través d'entitat bancària.
  • L'aplicació dels diversos descomptes has de justificar-la mitjançant la següent documentació:

   • Família Nombrosa General (50%). Has de presentar original i fotocòpia, per al seu acarament, del títol actualitzat de família nombrosa.
   • Família Nombrosa Especial (100%). Has de presentar original i fotocòpia, per al seu acarament, del títol actualitzat de família nombrosa.
   • Discapacitat igual o superior al 33% (100%). Has de presentar certificació de tal circumstància i fotocòpia per al seu acarament.
   • Víctima de bandes armades i elements terroristes (100%). Has de presentar original i fotocòpia, per al seu acarament, del document que acredite tal situació o, en cas de ser fill/a de la persona reconeguda com a víctima, llibre de família i l'última declaració de l'IRPF dels pares.
   • Haver-hi estat subjecte/a a el sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat, acreditat per la Consellería competent en matèria de protecció de menors, o mitjançant la sentència en la qual puguen aplicar-se mesurades de reeducació.
   • Estar en situació d'exclusió social, acreditat per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

L'expedició del Títol té un cost que s'actualitza anualment d'acord amb el que dispose el Decret de Taxes de la Generalitat Valenciana

A partir del curs 2010/11 la taxa és conjunta amb el Suplement Europeu al Títol (SET).

 Com i quan arreplegue el Certificat Supletori del Títol?

 • Podràs sol·licitar que t'enviem aquest Certificat Supletori del Títol per correu postal si així ho indiques en el moment del lliurament de la documentació.
 • Podràs arreplegar-lo en la Secretaria administrativa i si realitzes el pagament de les taxes a través d'UACloud (Campus Virtual), en el mateix moment.
 • Segons la disposició final quarta del RD 1496/1987 "El caràcter i validesa dels títols oficials que regula el present Reial decret assortiran efectes plens des de la data de certificació del pagament dels drets de l'expedició dels mateixos".
 • El rebut de taxes abonat juntament amb el Certificat Supletori del Títol, et serviran per a acreditar la teua condició de Titulat Universitari fins que rebes el Titule Oficial i el SET,
 • La Certificació Supletòria de Títol és un document personal i, com a tal, es lliura en exclusiva a l'interessat. En el cas que no pugues desplaçar-te personalment la persona que et substituïsca en el tràmit haurà de lliurar la teua autorització. Si no pots fer aquest tràmit personalment, ni delegar en una altra persona, t'ho podríem facilitar per correu postal, ho pots sol·licitar en l'e-mail: facu.educacio@ua.es (excepte els mesos de juliol i setembre).

  ¿Quan arreplegue el Títol oficial?

 • No hauràs d'acudir a la Facultat d'Educació per a arreplegar el títol. El Negociat de Títols es posarà en contacte amb tu quan estiga disponible el títol definitiu, que podràs arreplegar en aqueix mateix Negociat. El termini aproximat és d'un any.

Duplicat del títol per obtenció de menció

Si vas sol·licitar el títol de Grau Mestre Educació Infantil o Mestre Educació Primària en el curs 2013-14 i has obtingut una menció en el curs 2014-15 hauràs de sol·licitar un duplicat del títol.

Aquest duplicat se sol·licita a través de l'aplicació contacta amb nosaltres publicada en la web del servei de títols.

 

Secretaria. Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carrer Aeroplà s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464